Tartu-Luhamaa maantee Foto: MARI LUUD

24. septembril teatati Luhamaa piirivalvuritele kahe kahtlustäratava mehe liikumisest Võrumaal Misso vallas. Mehed küsisid öömaja ning liikusid siis edasi Riia suunas. Piirivalvurid pidasid mehed kinni ning nad toimetati asjaolude selgitamiseks Luhamaa piiripunkti.

Menetlustoimingute käigus selgitati, et meestest üks on Egiptuse ning teine Süüria kodanik, samuti tuvastati võimalik piiriületuskoht. 26. septembril andis Tartu halduskohus loa paigutada mõlemad mehed Harku kinnipidamiskeskusesse kuni asjaolude väljaselgitamiseni, kuid mitte kauemaks kui kaks kuud.