Jüri ja Vabaduse tänava ristmikule paigaldatakse sel suvel foorid. Võru Linna Leht

Kreutzwaldi tänav. Tööd algasid Vabaduse ja Katariina tänava lõigul vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku paigaldamisega. Alates 3. juunist peaks samal lõigul lahti minema ka küttetorustiku paigaldus. Tööd jätkub Kreutzwaldi tänaval terveks suveks ning tänavakatte taastamine on planeeritud oktoobri algusesse.

Jüri tänav

. Sõidutee kahesuunaliseks muutmise tööd algasid 27. mail ning on planeeritud lõpetada 15. juulil. Tööde käigus rajatakse Räpina mnt-Jüri-Paju ristmikule ringristmik. Vabaduse ja Jüri ristmikule paigaldatakse foorid. Tartu- Jüri ristmikul likvideeritakse ohutussaar ning sellest ristmikust saab lihtristmik.

Lisaks sellele rajatakse eraldi projekti raames Statoili tanklast kuni Piiri tänavani asfaltkattega jalg- ja kergliiklustee, mille veerde istutatakse 32 Sahhalini kirssi.

Katariina allee

. Jätkub Katariina allee rekonstrueerimine Kreutzwaldi ja Kalevipoja tänava vahelisel lõigul. Objektil on valmis saanud torutööd ja lõpetamisel on graniitkivist jalgteed. Järgneb haljastus ja tänavakatendi paigaldus.

Männiku tänav.

Lõigul Kubija hotelli sissesõidust kuni Meegomäe teeni vahetatakse välja katend, 400meetrisele lõigule paigaldatakse tänavavalgustus ja äärekivid. Kubija järve ranna juurde tehakse parkimistaskud. Tööde oodatav valmimisaeg on 20. juuni.

Petseri tänav

. Orienteerivalt juuni teisel nädalal algab Petseri tänava pikenduse rajamine, mis hakkab ühendama Kooli ja Jüri tänavat. Ehitatakse uus sild üle Koreli, kogu lõigu ulatuses tehakse kõnniteed ja tänavavalgustus.

Tallinna maantee

. Lõigul Kivi tänavast kuni Silikaadi tänavani rajatakse puuduolev kõnniteelõik, nagu see on juba olemas Roosi ja Kivi tänava vahelisel lõigul. Tööde algusaeg on kavandatud juuni algusse.

Kooli ja Räpina mnt ristmik

. Seal rajatakse vasakpöörde tegemiseks mahapöörderada, et muuta liiklus sujuvamaks. Töö tehakse juunis.

Kose teed ja Kubija rollerirada ühendav kergliiklustee.

Rajatakse 540 meetri pikkune asfaltkattega tee koos välisvalgustusega.