Võsu Viisi galakontsert Iisakus Eestielu

Iisakus olid laval lõõskava päikese käes orkestrandid Rakvere Linnaorkestrist, Väike-Maarja Pasunakoorist, Kadrina Pa­sunakoorist, Saue Muusikakoolist, Keila Linnaorkestrist, Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkestrist, Viljandist, Loksalt, Tartust ja Tallinnast. Dirigentidena astusid üksteise ette noored muusikud ise, kuid olid kohal ka Joop Boerstoel Hollandist, Bert Langeler, samuti Hollandi päritolu, kuid praegu Eestis tegutsev muusikapedagoog ja dirigent, Endel Nõgene- Vanemuise ja Estonia taustaga dirigent.

Solistideks olid Villu Valdmaa- muu­sik, laulja ja lauluviiside autor ning käes­oleval aastal Georg Otsa nimelise auhinna pälvinud Karmen Puis teatrist „Vanemui­ne“. Nimetatud auhinda antakse kõrge vokaalse meisterlikkuse ühendamise eest näitlejatööga ooperi- ja operetilaval ning viljaka kontserttegevuse eest. Erinevatel aastatel on sama auhinna saanud näiteks Teo Maiste, Margarita Voites, Urve Tauts, Pille Lill jne.

Seega - Iisaku rahval oli võimalus nau­tida suurepärast kontserti. Paraku polnud soovijaid just arvukalt ja sellest on kahju.