Pärast seadusemuudatust on ülalpool nimetatud andmetele juurdepääs metsaomanikul endal, kes saab ise määrata, keda ning mis ulatuses ta volitab metsaregistri andmeid kasutama. Igaüks enam metsaregistri infole vabalt ligi ei pääse ja sellega peaks vähenema ka raieõiguse müüki survestava sisuga telefonikõned erametsaomanikele. Ühe erandina on infole ligipääs metsaühistutel metsaomaniku nõustamiseks ja metsa majandamise korraldamiseks.Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid