Eesti Haigekassa võttis alates 1. juulist terviseametilt üle perearstiabi korralduse. Iga inimene saab registreeruda perearsti nimistusse või vahetada perearsti kirjaliku avalduse alusel, mis on nüüd leitav Eesti Haigekassa kodulehel. Kogu vajalik informatsioon perearsti valimisel või vahetamisel on koondatud haigekassa koduleheküljele.

Perearstiteenuse järelevalvega jätkab terviseamet, kelle kohustus on jätkuvalt tagada, et õigusaktides nõutav on täidetud. Lisaks sellele saab terviseameti poole pöörduda uussisserändajate nõustamise osas, kui on vaja selgitada, kuidas leida endale perearst.

Kui tekib kahtlus raviteenuse kvaliteedis, võib pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, kirjutades meiliaadressil info@sm.ee.

Lisatööjõu palkamiseks jagatakse toetust

Suure hulga sõjapõgenike saabumisega Eestisse on oluliselt kasvanud paljude kohalike omavalitsuste koormus sotsiaalteenuste ja teiste avalike teenuste pakkumisel. Nüüd saavad omavalitsused alates 25. juulist taotleda lisatööjõu leidmiseks eraldi toetust. Kokku on toetuseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot, millele lisandub KOVide omafinantseering.

Omavalitsused saavad toetust põgenikke abistavate koordinaatorite ja tugiisikute palkamiseks. Koordineerivate spetsialistide ülesanne on näiteks põgeniku ja tema pereliikmete toetusevajaduste väljaselgitamine ning eri osapooltega kokkulepete sõlmimine, et inimene saaks talle vajalikke teenuseid või toetusi. Tugiisikute eesmärk on omavalitsusse elama asunud Ukraina sõjapõgenike ja nende pereliikmete personaalne toetamine, nõustamine ja abistamine elu korraldamisel Eestis. KOVid saavad toetust taotleda 25. juulist läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 200 000 eurot. Toetuse suurim võimalik osakaal abikõlblikest kuludest on 85%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid