„Meil on hea meel, et oleme loonud töö tegijatele alternatiivi, kuidas pakkuda oma teenuseid tasu eest samadel põhimõtetel, nagu seda teevad traditsioonilised ettevõtjad. Julgustame inimesi tutvuma eri liiki ettevõtluse viisidega ning leidma endale sobivaima,“ jagas Arveteenus.ee tegevjuht Olavi Aasmann. „Kergettevõtlus ehk ajutiste tööde tegemine ja teenuste pakkumine ilma isiklikku ettevõtet omamata on laialt kasutatav ettevõtluse vorm Skandinaavias, eelkõige meie põhjanaabritel Soomes. Sealne vastava ettevõtlusvormi populaarsus ajendas meid sarnast teenust pakkuma ka Eestis. Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on meie teenust kasutanud juba ligimale 500 eri kasutajat ning näeme, et inimestel on kasvav soov pakkuda enda teenuseid juba olemasolevale põhitööle lisaks,“ täiendas Aasmann.

Mida kujutab endast Arveteenus.ee?

Põhiline erinevus äriühingu või FIEna tegutsemise ja Arveteenus.ee kasutamise vahel seisneb selles, et Arveteenuse kasutaja ei pea muretsema ettevõtte omamisega kaasnevate lisakohustuste ega -vastutuse pärast. Töö tegija jaoks tähendab lisatöö tegemine ühe arve koostamist ja töö tellija jaoks ühe arve tasumist. Eelnev tähendab, et tööandjal puuduvad töötaja värbamisega seotud järeltegevused. Täpsemalt ei pea arve saaja tegelema enam töötaja töötajaks registreerimise, töötasude arvestamise ja deklareerimise ega muude personalihaldusega seotud ülesannetega – kõik eelnev saab tehtud Arveteenus.ee poolt.

Arveteenus.ee kaudu ettevõtlusega tegelemine on mugav lahendus just siis, kui ettevõtluse maht on pigem väiksem. „Meie kaudu saab riskideta proovida, kas armastatud hobist võiks kasvada välja ulatuslikum äri. Siiani on Arveteenus.ee kaudu arveldamist eelistanud spetsialistid, kes teevad tööotsi näiteks põhitöö kõrvalt või ebaregulaarselt või alles katsetavad, kas nende pakutavale teenusele on turgu,“ kirjeldas Aasmann. Arveteenuse.ee kaudu arveldaval ettevõtjal on kogemuste ja töömahu kasvades alati võimalik üle minna täismahulisele äritegevusele. „Meie platvorm on turvaline keskkond, kus proovida omal käel äri tegemist. Ei pea muretsema, mida teha siis, kui teenuse pakkumine jääb pausile või lõpetatakse. Teame ka neid, kes on ka vastupidiselt toiminud: ajakulu säästmiseks on loobutud osaühingu alt äritegevusest ning kasutatakse ainult Arveteenus.ee-d.“

Teenus, mis toetab ausat ettevõtlust ja töötamist

Aasmann hindab kõrgelt ametlikult töötamist. „Töötamise registreerimine annab kindlustunde nii tööandjale kui ka töötajale. Töö tegija saab olla kindel tehtud töö eest kokku lepitud tasu saamises ning riiklike hüvede, näiteks pensionikindlustuse ja tervisekindlustuse saamises. Samal ajal on tööandjal kindlus, et töö saab tehtud eelnevalt kokkulepitud tingimustel ning ettevõtte raamatupidamises on samuti kõik korrektselt kajastatud,“ selgitab Aasmann. Eelneva olulisust kinnitab ka hiljutine Maksu- ja Tolliameti uuring, milles kajastus, et mullu langes nn ümbrikupalga saajate osakaal seitsmelt vaid neljale protsendile. Aasmann lisas: „Soovime pakkuda lisaalternatiivi ümbrikupalgast loobumisele. Oleme teinud töö tegemise lihtsamaks ja mugavamaks kui varem ning loodame, et ametliku töötamise tõusu trend jätkub. Näeme, et vabakutselised ja tööampsajad on otsinud võimalusi, kuidas pakkuda üksikisikuna oma oskusi ilma ettevõtet asutamata. Lisaks näeme, et ka ettevõtted ise on otsinud alternatiive tavapärasele personali värbamisele. Seda kinnitab ka trend, kus osutatud teenuste eest esitatakse meie kaudu järjest enam arveid kohalikele omavalitsustele ning riigi- ja haridusasutustele.“

Ühtemoodi hea nii ehitajatele kui ka disaineritele

Arveteenus.ee alustas oma tegevust 2019. aastal. „Toona arvasime, et teenuse peamisteks kasutajateks saavad ehitustöölised ja teised füüsilise, kuid ajutise tööga seotud töö pakkujad. Põhjanaabrite kogemusel eeldasime, et just ehitajad hakkavad seeläbi ehitusfirmadele arveid esitama. Meid pani meeldivalt üllatuma, et tegelikkus osutus Eesti turul hoopis erinevaks. Meie kasutajate seas on küll ehitussektori teenuse pakkujaid, kuid pakutavad teenused on hoopis mitmekülgsemad. Arveid esitavad nii fotograafid, veebidisainerid ja -kujundajad, spordiklubide treenerid, meelelahutajad (nt muusikud, DJ-d ja õhtujuhid), koolitajad ja paljud teised.

„Kasutajad on andnud tagasisidet, et nüüd Arveteenust kasutades on raske mõista, kuidas sellist võimalust varem ei eksisteerinud. Meil on hea meel näha, et pakutaval teenusel on oma koht kohalikul turul ning loodame, et ettevõtlikkuse kasv eestlaste seas jätkub ka edaspidi. Omalt poolt soovime muuta ettevõtlusega tegelemise võimalikult lihtsaks ja mugavaks kõigi jaoks,“ lõpetas Aasmann.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid