Eesti Maaülikooli seadus seab meile ülesande edendada biomajandust – majanduse seda osa, mis toodab, majandab või kasutab bioloogilisi ressursse. See ülesanne eristab meid selgelt teistest Eesti ülikoolidest ja paneb meile ka erilise vastutuse Eestimaa loodusressursside targa kasutamise, toidujulgeoleku, loomade, inimeste ja ökosüsteemide tervise ning elamisväärse elukeskkonna tagamisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid