„Ukraina sõjast tingitud ebakindlad majandusolud on tõstnud teravalt fookusesse toidujulgeoleku tähtsuse. Eesti lihatoodangu osakaal on viimase 10 aasta jooksul püsinud samal tasemel, samas kui Läti ja Leedu on oma mahte kasvatanud 16-18%. Eesti lihatoodangu osakaal Baltimaades on vaid 18% ning eriti madal on see linnulihas, mis on kõigest 13%,“ selgitas Erik Haavamäe.

Tehing vajab eelnevalt konkurentsiameti luba, kuid pooled loodavad selle lõpule viia 2023. aasta teiseks pooleks. Ettevõtete ostuhind on 90 miljonit eurot, andis Maag Grupp teada.

Seakasvatus on kahjumis

Meie seakasvatajate hinnangul pole neil suurt vahet, kes on Rakvere tööstuse ja Rakvere farmide omanik, sest kodumaine seakasvatus on niigi madalseisus, isevarustatuse tase umbes 76%, nii et ruumi seakasvatuseks jagub Eestimaal kõigile.

AS Rakvere Farmidel on koos kontraktrosüsteemiga üle Eesti 22 farmi, neist suurim on Ekseko. Üle 40% Eesti nuumisgadest tuleb praegu Rakvere farmidest.

„Ma usun, et pärast omanike vahetust Rakvere seafarme ikkagi kinni ei panda ega tootmist ei vähendata, see oleks väga tõsine ja karm samm,“ arutles Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liige Mati Tuvi. Tuvi kureerimisel kasvatatakse Saimre Agro Grupis üle 40 tuhande sea aastas.

Mati Tuvi selgitas, et Rakvere lihatööstuses kasutatakse nii oma sealiha kui ostetakse juurde vabalt turult.

„Meie ka müüme Saimre Seakasvuse osaühingust neile praegu üle tuhande sea kuus,“ teatas Mati Tuvi. Ta lisas, et praegu on seakasvatuses suurim madalseis möödas.

„Nii hull see seis seakasvatuses ka praegu ei ole, kui oli aasta algul,“ selgitas Saimre Seakasvatuse OÜ juhataja. Lisades, et sealiha hind on tõusnud, aga kahjuks on tõusnud ka sööda hinnad – ja mitte vähe!

„Kokkuvõttes võib öelda, et seakasvatus täna kasumit ei tooda,“ ütles Mati Tuvi.

„Eestis on sealiha omavarustus niigi kuskil 70-80%. Kui nad Rakvere farmides tootmist oluliselt vähendaksid või üldse kinni paneksid, siis langeks see omavarustatus üldse kuhugi 50 protsendi peale või alla selle. Loodame, et ikkagi seakasvatus Rakvere farmides jätkuks ka edaspidi täies mahus,“ ütles Mati Tuvi.

Hkscan Estonia kodulehel antakse teada, et 15 kg Eesti inimese aastasest tarbitud sealihast tuleb Rakvere Farmidest. Ja kuna Eesti inimene sööb aastas keskmiselt ära 32 kg sealiha, siis sellest ligi pool on Rakvere Lihakombinaadi värske liha ja lihatooted.

Edukad toidutööstustes

Enne Konkurentsiameti kinnitust tehingule ei ole Erik Haavamäe sõnul võimalik omandatavate ettevõtete tulevikuplaane põhjalikumalt kommenteerida, kuid Maag grupil on ajaloost ette näidata mitmeid edulugusid sh Tere piimatööstuse, Rannarootsi lihatööstuse, Jõhvi piimatööstuse kui Nigula Piima edukast restruktureerimisest.

„Maagi tugevus on eelkõige tugev juhtimiskultuur, samuti asjaolu, et oleme 100% Eesti kapitalil ja Eesti omanikega ettevõte, mis võimaldab meil kiirelt reageerida turumuudatustele ning panustada kohaliku turu arengusse,“ ütles Haavamäe. „Tehing annab teostumisel uusi võimalusi nii Eesti, Läti kui ka Leedu põllumeestele.“

MAAG GRUPP

Eestimaisel kapitalil toidutööstuseid koondav ettevõte

Maag Grupp on 1996. aastal loodud 100% eestimaisel kapitalil põhinev toiduainetetööstuseid koondav ettevõte, mis tegutseb Baltimaades, Soomes ja Poolas.

Maag grupp opereerib Rannarootsi Lihatööstus ASi, Tere ASi, Farmi Piimatööstuse ASi, Mest Food OÜ, Nigula Piim OÜ, Pouttu OY, Avalon Foodsi, Nordic Milk OÜ, Meieri Transport ASi ja Deary OÜ tegevust.

Maag Grupi 2021. aasta netokäive oli 233 miljonit eurot ning keskmine töötajate arv 1022.

Allikas: Maag Grupp AS

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid