Vastavalt kaitseväe väljaõppeplaanidele tuli asukoht leida Väike-Emajõe ja Emajõe vahelisel alal, mis jääb 2. jalaväebrigaadi statsionaarse asukoha vahetusse lähedusse. Brigaad paikneb Võrus kaitseväe Taara linnakus ja uut harjutusvälja hakati otsima kuni 50 km kaugusel sellest.

Seetõttu jäi valikusse viis piirkonda Kagu-Eestis: Orava, Ahja, Karula, Soontaga ja Nursipalu piirkond. Nende võimalike harjutusvälja asukohtade analüüsimiseks koostati tabel järgmistel alustel:

  • ala asub Väike-Emajõe ja Emajõe vahelisel alal Kagu-Eestis;

  • kaugus kaitseväe Taara linnakust kuni 50 km;

  • looduskaitselised piirangud (NATURA, kaitsealused alad);

  • harjutusvälja suurus orienteeruvalt 10 000 ha;

  • looduskaitselised piirangud ja liikumispiirangutega alad peavad võimaldama ala kasutust vähemalt neljast küljest;

  • maaomand võimalikul harjutusväljal (riigimaade osakaal võimalikult suur/hoonestatud eramaade arv võimalikult väike);

  • raudtee lähedus;

  • hea juurdepääsetavus;

  • alal ei ole väljaõpet takistavaid elektriliine, gaasitrasse ja muid olulisi kommunikatsioone.

Analüüsis välja toodud harjutusväljaku võimalikud asukohad: Orava, Ahja, Karula, Soontaga ja Nursipalu. Kuigi Soontaga piirkond asub 2. jalaväebrigaadist rohkem kui 50km kaugusel, võeti see valikusse suure riigimaade osakaalu tõttu.

Analüüsis tõdeti, et arvestades riigikaitselisi vajadusi ja võttes arvesse analüüsis esitatud kriteeriume, on Kagu-Eestis ainuke realistlik võimalus arendada Nursipalu harjutusvälja.

Otsustavateks kriteeriumiteks mainitud asukohtade osas on suur riigimaade osakaal ning looduskaitselised tingimused, mis võimaldavad ala arendada selliselt, et võimalikult suur ala oleks harjutusväljal väljaõppeks kasutatav.

Otsustavateks kriteeriumiteks mainitud asukohtade osas on suur riigimaade osakaal ning looduskaitselised tingimused, mis võimaldavad ala arendada selliselt, et võimalikult suur ala oleks harjutusväljal väljaõppeks kasutatav.

Oluliseks nüansiks on ka erakinnistute ning elamute hulk potentsiaalse harjutusvälja sees. Nursipalu harjutusvälja laiendades on elu- ja ühiskondlike hoonetega eraomandis olevaid katastriüksuseid 21, Orava piirkonnas 85. Lisaks on Orava piirkonnas oluliselt suurem looduskaitseliste piirangute osakaal.

Looduskaitselised piirangud välistavad ka Karula piirkonna ning on üheks välistavaks teguriks ka Soontaga piirkonna puhul. Ahja piirkonnas ei ole võimalik tagada kaitseväe vajadustele sobivat ala suurust, sõnas analüüs.

Kaitseinvesteeringute keskus rõhutas, et analüüsi puhul ei ole tegu planeeringu või keskkonnamõju hindamisega ja seal kuvatud harjutusväljade piirkonnad on indikatiivsed ning konkreetsed piirid täpsustuvad edasiste tööde käigus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid