Amet teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse. „Meile teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 30 linnupidamishoonet. Lisaks lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis on vajalikud tõkestamaks lindude gripi laialdasemat levikut,“ kirjeldas Veetamm.

Kümne kilomeetri raadiuses nakatunud lindlast kehtestatakse piirangud, mis puudutavad lindude üle arvestuse pidamist, lindude liikumist farmist välja jne. Igat farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni, teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised. „Palume neil linnupidajatel hoida oma linde kinnistes ruumides ning vältida kokkupuudet vee- ja metslindude või kõrvaliste isikutega. Juhul kui märkate lindudel haigustunnuseid, siis teavitada sellest koheselt ametit telefonil +372 605 4767,“ selgitas Veetamm.

Linnugripi kolle.

Kuna Eestis nagu mujal Euroopas levib jätkuvalt lindude gripp ning tuvastatud on uus taudikolle, siis on oluline, et kõik linnupidajad suhtuksid väga hoolsalt bioturvalisuse meetmete täitmisesse.

Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel ei oleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi ning linde tuleb sööta ja joota siseruumis või varikatuse all. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
- teavita hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse http://linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767.
- Kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisuse meetmeid enda lindude kaitseks. Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt ja ameti Facebook kontolt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid