Eelmine Läänemere-sõbraliku taluniku tiitel anti välja 2021. aastal. Eestis pälvi selle tunnustuse Airi Külvet Puutsa talust Jõgevamaal. „Minu tegutsemine on vahetult seotud looduskeskkonnaga, kus iga päev tegusten. Ilma toimiva tervikliku ökosüsteemita ei ole võimalik jätkusuutlikult kvaliteetset toitu toota. Loodan, et järjest enam meie kohalikke põllumajandustootjaid seda mõistavad ja julgevad nii sellel konkursil kui ka mujal oma häid praktikaid jagada,“ ütles Külvet.

Nii mahe- kui tavatootjate seas on kindlasti selliseid, kelle keskkonnasõbralikke lahendusi võiks laiemalt tunnustada.

Aleks Lotman

Põllumajandusel on Lotmani selgitusel suur mõju meie loodusele ja veekeskkonnale. Kui põllumajandusmaadelt leostub vette taimetoitaineid (nt lämmastikku ja fosforit), jõuavad need lõpuks meie siseveekogudesse ja ka Läänemerre, põhjustades eutrofeerumist ehk sinikute ja taimede ülemäärast kasvu. Biomassi lagunemine toob kaasa hapniku puuduse (nn surnud tsoonid) mere sügavamate osade põhjalähedases vees ja veekvaliteedi halvenemise kogu meres. Inimestele on see tajutav sinikute ja vetikate vohamisena, mis võib ohustada ka tervist.

Senised meetmed lämmastiku ja fosfori ärakande piiramiseks ei ole terves Läänemere piirkonnas olnud piisavad, mistõttu mere seisund on endiselt kehv. Seetõttu korraldavad Läänemere äärsed keskkonnaühendused rahvusvahelist konkurssi, et tunnustada tublisid talunikke ning anda võimalus jagada häid praktikaid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Konkurss toimub juba 11. korda. Eesti võiduga kaasneb tuhande-eurone stipendium ja võimalus enda tegemisi kodu- ja välismaal tutvustada. Erinevalt möödunud aastatest ei valita sel korral rahvusvahelist üldvõitjat, kuna geopoliitiline olukord ei võimalda kaasata terve Läänemere valgal asuvaid riike.

Eestit varasematel aastatel rahvusvahelisel konkursil esindanud kohaliku konkursi võitjad on Puutsa talu Jõgevamaalt, Saareõue OÜ Pärnumaalt, Pajumäe talu Viljandimaalt, Konju mõisa mahetalu Ida-Virumaalt, Mätiku talu Pärnumaalt, Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt, perekond Tobreluts Põlvamaalt ja Saidafarm Harjumaalt. Viimane võitis ka rahvusvahelise konkursi üldvõidu 2013. aastal.

Rohkem infot konkursi kohta leiab Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt: www.elfond.ee/laanemeretalunik