„Kokkulepe, mille kohaselt jääb töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega (igapäevane puhkeaeg), on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Nimetatud piirangut ei kohaldata tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid