CNG sõidukit võib erandkorras kasutada juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda. Sel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult. Arvestada tuleb ohu iseloomu, sõita üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, maagaasiseadme tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Transpordiamet tuletab täiendavalt meelde, et maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite toitesüsteemide ja kütusepaakide nõuetele vastavus, et tagada kütusena maagaasi tarbivate sõidukite ohutus.

Senised maagaasiseadme kontrolli kehtivused muutusid 27. juunist 2023.


Maagaasiseadmete vastavuse kontrollijad on leitavad Transpordiameti kodulehelt.