2020. aastal püstitati Saaremaale õ ja ö hääldamise mõttelisele piirile suur õ-täht. See eristub tavapärastest pruunil taustal märkidest, mis teavitavad ajaloolistest vaatamisväärsustest ja kohati ka natuke veidramatest paikadest (näiteks Saaremaal on üks märk jaburavõitu kirjaga „Vana munakivitee räägib minevikust“).