Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Kadri Lühiste sõnul on võrreldes töötute hulgaga tööpakkumisi üsna kasinalt. "Kuid võrreldes müüjate, kokkade, ettekandjate, ehitustööliste ja lihttöölistega on põllundus- või metsandustööd teinutele siiski suhteliselt rohkem tööd vahendada," märkis ta. "Kui põllundus- ja metsandustööde puhul jääb varasema töökogemuse poolest sobivate kandidaatide arv enamasti paarikümne piiresse, siis ehitustööde, teeninduse ja lihttööde puhul on see sageli üle 50 või isegi üle 100."

20.-24.07.2009 vahendatud tööpakkumised põllunduse ja metsanduse valdkonnas

Tööpakkumise eriala, maakondPakutavate töökohtade arvVastava töö-kogemusega töötuid samas maakonnas arvel
Põllusaaduste ja loomakasvataja15 
Valgamaal56
Harjumaal34
Tartumaal36
Lääne-Virumaal225
Jõgevamaal110
Saaremaal114
Talu- ja metsatööstusseadmete juht9 
Jõgevamaal419
Põlvamaal111
Raplamaal114
Viljandimaal116
Ida-Virumaal126
Järvamaal123
Metsanduse lihttööline (nt virnastaja, metsaistutaja)3 
Jõgevamaal26
Viljandimaal113
Põllunduse lihttööline (nt marjakorjaja, põllutööline)2 
Viljandimaal116
Pärnumaal124
Metsanduse oskustööline (nt metsnik, metsalangetaja)3 
Järvamaal32
KOKKU32 

Allikas: Eesti Töötukassa