2008. a kevadel viidi vabatahtliku kodanikuühenduse-mõttekoja Rapla Sõprade Klubi poolt läbi ideekonkurss Rapla kahe gümnaasiumi õpilaste hulgas, kus keskenduti Rapla erisusele. Uuringus osales 192 õpilast ja Raplaga seotud isikutest märgiti noorte poolt enim Raimond Valgre, pakkudes välja tema nimelist muusikafestivali, muuseumi, muusikaparki, skulptuure ning stipendiumit. Ka Rapla maakonna keskuste arengustrateegia uuringu küsitlusele vastanute arvates on maakonna kuulsaim inimene minevikust R. Valgre.

Tänu kogukonna väga tugevale toetusele hakkas Rapla vald otsima võimalusi Valgrega seotud ideede realiseerimiseks ning mõte kujundada Valgre tuba aktiivse kasutusega Rapla Kultuurikeskuse hoone ruumidesse, tundus ideena kõige sobilikum.

2009. a esitati projekt Raplamaa Partnerluskogule Raimond Valgre elu ja loomingut kajastava püsiekspositsiooniga toa loomiseks, mille kujundamisel arvestatakse universaalse disaini põhimõtteid.

Projekti läbiviimise käigus renoveeriti ja ühendati kaks kultuurikeskuse ruumi. Toa seintele paigaldati R. Valgre elu ja loomingut tutvustav püsiekspositsioon, koostati DVD-l näidatav esitlus, mida on huvilistel võimalik jälgida ekraanilt. Toas on edaspidi planeeritud läbi viia erinevaid üritusi (teemaõhtud, loengud, koolitused jne) ning lisaks eelnevale on võimalus ruumi kasutada harjutusruumina kogukonna erinevate rahvuskultuuri viljelevate kollektiivide poolt.

Raimond Valgre elu ja loomingut tutvustav püsiekspositsiooniga tuba on üheks osaks Rapla valla poolsest Valgre mälestuse jäädvustamise kontseptsioonist.

Valgre toa pidulik avamine toimub neljapäeval kell 17 ning kell 19 esitavad Valgre unustamatuid laule Karl Madis ja Helin-Mari Arder.