Infolaadal teenitud heategevuslik müük aitas teadusbussi  külaskäiku finantseerida.

Sel sügisel müüdi Viimsi Kooli infolaadal kasutatud koolivormi esemeid ning kokku teeniti üle 5000 krooni. Osa sellest rahast läks teadusbussi külaskäigu finantseerimiseks, mille abil tehti 7.–9. klassi õpilastele näitlikult selgeks, kui põnev ja lahe võib tegelikult olla teaduse tegemine ja selle uurimine ning et keemia ja füüsika ei ole sugugi igavad ja mõttetud õppeained. Teadusbussi aktiivsed noored eestvedajad olid sisustanud Viimsi Kooli aula põnevaks ja omalaadseks katsekambriks, kus peaaegu pimedas ruumis viidi läbi hulk katseid, tekitati plahvatusi, pandi pudeleid põlema, püüti genereerida välku, panna ilma juhtmeid kasutamata hõõglamp tööle jne.

Kujundlikult selgitati publikule paljude keeruliste nähtuste toimimist, saadeti omatehtud rakett kosmoseavarustesse ja saadi teada, kui väikene on planeet Maa võrreldes teiste planeetide ja päikesega. Õpilased olid nähtust-kuuldust nii vaimustuses, et aeg-ajalt kostis hiirvaiksest saalist ainult üllatusohkeid ja tüdrukute kiljatusi, kui neil paluti puudutada lampi, millest sai väikese elektrilöögi.

Põnevad ja asjalikud külalised

Keskkonnanädala esimene külaline oli Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, kes andis Viimsi Kooli 11.–12. klasside õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi ning vastas ka õpilaste ja õpetajate esitatud küsimustele. Küsimused puudutasid peaministri tööpäeva, euro tulekut, viisavabadust Venemaaga, tuumaenergeetikat ja tuumajaama võimalikkust Eestis ning probleeme haridusmaastikul.

11A geograafiatundi külastas Kristi Ockba, kes kõneles õpilastele islamist ning üheskoos arutleti selle olemuse üle. Kõige enam pakkus õpilastele huvi araabia keeles oma nime kirjutamine, mis kõiki haaras. Gümnaasiumiõpilased kuulasid veel toitumisspetsialisti Tagli Pitsi ettekannet tervislikust toitumisest ning Maksu- ja Tolliameti esindaja rääkis noori puudutavatest maksualastest rikkumistest.

Lisaks palju muid tegevusi

Keskkonnanädala avalöögina  osalesid 8C õpilased üleriigilises majandusharidusegategeleva MTÜ Junior Achievement Eesti poolt korraldatud majandusviktoriinis ning testisid nii oma majandusalaseid teadmisi. Veel toimus koolisisene loodusainete olümpiaad, mängiti mälumänge, käidi temaatilistel õppekäikudel, joonistati arvutis, korraldati omaloomingukonkurss ning tehti veel palju muudki. Tavapärasest teistsuguse koolinädalaga jäid rahule nii õpilased kui ka õpetajad. Keskkonnanädala korraldajaks oli Viimsi Kooli keskkonnainete õppetool. Aitäh neile!