Kooli aastapäeva tähistamiseks on meil välja kujunenud mitmed traditsioonid. 1. detsembril avasime kunstinäituse Tallinna vanalinnas asuvas Kullo galeriis. Seekordse näituse teema on «Kodu värvid». Meie huvikooli õpilaste kunstitööd on välja pandud galerii kõikidel korrustel. Näitus on avatud 18. detsembrini.

Juba aastakümneid toimub traditsiooniline korvpalliturniir vilistlaste, õpetajate, lastevanemate ja õpilaste vahel. Tänavu võitsid selle jõukatsumise 2005. aasta lõpetajad.

Ajalooline rongkäik

Esimest korda 75 aasta jooksul korraldasime ajaloolise rongkäigu Nõmme keskusest Rahumäe kooli juurde. See kordas 3. detsembril 1935 toimunud rongkäiku, kui kool kolis endisest Glehni vorstivabrikust uude, Vabaduse puiestee majja. Seitsekümmend viis aastat hiljem toimunud rongkäigus osalesid õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad ja Nõmme elanikud. Osalejaid valdas ülev tunne, tulles ühtse perena läbi lumise Nõmme oma kooli juurde. Koolimaja trepil tervitasid meid Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ja meie kooli kodukiriku õpetaja Ove Sander. Olgugi, et külma oli 11 kraadi, oli kõigil hea tunne näidata – meie olemegi Rahumäe põhikoolist! Sellega meie 3. detsembri üritused veel ei lõppenud. Õpilastele olid tunde tulnud andma meie vilistlased. Aitäh kõigile, kes te kiirel ajal leidsite aega õpilasi rõõmustada põnevate tundidega. Sööklas oli pidupäevakringel kõigile. Õhtupoolsel ajal võttis kool vastu vilistlasi ja endisi töötajaid. Kooli tutvustasime mööda muusika- ja tantsurada. Loodame, et suutsime näidata huvilistele, milline on üks tänapäevane kool.

Finaaliks oli 4. detsembril Estonia kontserdisaalis toimunud vilistlasõhtu. Kontserdisaal oli rahvast täis, esinesid praegused õpetajad, vilistlased. Mul on hea meel, et Rahumäe koolis on meeskond, kes tahab ja oskab arvestada üksteisega, suudab pingutada ja vastutada ühise eesmärgi nimel. Oleme ühe kooli pere. Hea õpetaja, kooliõde, koolivend – tore oli sind näha! Võiks tihemini kohtuda. Soovin teile kõigile ilusat jõuluaega. Kui enne ei näe, siis viie aasta pärast kindlasti!