“Kohalikud omavalitsused on olulised,” ütles vallavanem Haldo Oravas peokõnes. “Nad on kodule kõige lähem riigi osa.” Vallavanem tähtsustas otsuste tegemist võimalikult lähedal kodanikele. Ta meenutas ka aastat 1990, nimetades neid mehi, kes valla loomise juures olid, julgeteks meesteks, arvestades aega ja olukorda, kus vald taasloodi.

Seejärel andsid vallavanem ja volikogu esimees Aarne Jõgimaa valla aukodaniku tunnistuse ja märgi Viimsi valla elanikule, Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallasele.

Valla aukodanik Siim Kallas

Siim Kallas on andnud märkimisväärse panuse taasiseseisvunud Eesti riigi ülesehitamisse ning esindamisse Euroopa Liidus ja teistes riikides. Ta on täitnud Eesti peaministri, rahandusministri, välisministri ja Eesti Panga presidendi ametiülesandeid ning valitud kolmel korral riigikogu liikmeks. Siim Kallas on Viimsi valla kodanik aastast 1993 ja teinud suurannetuse EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku ehitamise toetamiseks.

Tunnustust vastu võttes lausus Siim Kallas: “Viimsi vald on meie koduks aastast 1993 ja jääb meie koduks elu lõpuni. Kodu mõiste saab eriti armsaks, kui oled eemal. On ju tore ja õpetlik elada mõnda aega võõrsil, aga sa oled võõrsil võõras ja jääd võõraks. Kodunt eemal olles saad rohkem aru, mida kodu tähendab. Ääretult tore on pärast võõrsil elatud aastaid tulla tagasi koju. Meie tuleme tagasi aastal 2014.”

“Olin üllatatud ja liigutatud sellest tunnustusest,” jätkas Kallas. “See on ette antud tunnustus ja tulles tagasi, kavatsen ma rohkem valla elus kaasa lüüa. Teen seda, mida suudan, et vald edasi areneks.”

Vallavalitsuse tänukirjad

Valla taasasutamise 20. aastapäeval said vallavalitsuse tänukirjad järgmised teenekad viimsilased:

 • Ants-Hembo Lindemann tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena aastatel 1990–1993 ja vallavanemana 1990–1995,
 • Hillar Pappel tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena aastatel 1993–1996,
 • Aado Vahtra tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena aastatel 1996–1998,
 • Kalev Villem tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena aastatel 1998–1999,
 • Madis Saretok tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena aastatel 1999–2005,
 • Aarne Jõgimaa tehtud töö eest Viimsi vallavolikogu esimehena alates 2005. aastast,
 • Kaido Metsma tehtud töö eest Viimsi vallavolikokku valituks oldud ajal aastatel 1993–2005, sealhulgas vallavanemana aastatel 1996–2002,
 • Jaan Tammsalu Viimsi kirikuelu toetamise ja edendamise eest
 • Anett Kontaveit suurepäraste sportlike saavutuste eest tennises, Eesti täiskasvanute meistritiitli saavutamise eest naisüksikmängus ja paarismängus 2010. aastal,
 • Kristel Pedak suurepärase töö eest Viimsi Jazzpopfest 2010 korraldamisel,
 • Tiia Tamm pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi spordielu edendamisel ja seoses 60. juubeliga,
 • Enn Rei pikaajalise ning pühendunud töö eest viimsilaste tervise parendamisel.

Valla aukodanik Tunne Kelam meenutas oma sõnavõtus, et valla eelarve on tasakaalus ja see on erakordne kogu Euroopas. “Vaatamata sellele, et kroon muutub, on rahu, töö ja kainus kõige kindlamad, millele saame loota,” sõnas Tunne Kelam.

Tervitusi tõid sõprusvaldade Norra Skie linnapea Georg Stub ja Soome Porvoo linnapea Jukka- Pekka Ujula. Siseministri tervitused andis edasi ministri nõunik Jan Trei, kes tõi kingituseks siseministeeriumi arhiivist leitud dokumendi – 1924. aasta valla eelarve, mis oli tasakaalus ja arvestas valla arenguga.

Harjumaa Omavalitsusliidu (HOL) tegevdirektor Aarne Rentik kinkis vallale päästerõnga ja köie, sõnades, et Viimsi vald päästab end kogukondlikult ühtekuuluvustundega. 20 m köit soovitas ta kasutada selleks, et rasketel aegadel järgi anda või kokku kerida, et mõisa köis ei lohiseks.

Kontserdile, kus esinesid Karl Madis ja Margus Martma, järgnes vastuvõtt Rannarahva Muuseumis.