Komisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Paolo De Castro selgitas, et vastuvõetud resolutsioon on pika protsessi tulemus, kuhu kaasati kõikide poliitiliste gruppide esindajad, et töötada välja põhimõtted, mis määravad ühise põllumajanduspoliitika edasise suuna - maksete aluseks peavad olema objektiivsed kriteeriumid, mis lähtuvad valdkonna tööhõivest, keskkonnasõbralikkusest ning eelarvelistest kaitsemeetmetest kriiside puhuks.

Kuidas muuta ÜPP mahedamaks

EP liikmete arvates peab ÜPP muutuma Euroopa kodanike silmis selgemini põhjendatuks kui vahend, millega kindlustatakse kõrgekvaliteedilised toiduvarud, säästetakse keskkonda ja kus kasutatakse taastuvenergiat. Selleks, et põllumajandustootjad saaksid kasutada uusi keskkonnasõbralikke tehnilisi lahendusi ning oleksid mahedamast ÜPPst huvitatud peab neile olema tagatud piisav rahastus. Saadikute arvates peaks otsetoetuste süsteem olema selgemini seotud mahemeetmete rakendamisega.

Finantstoetuste õiglasem jaotamine

Põllumajanduskomisjoni hinnangul peavad finantstoetused olema jaotatud õiglasemalt erinevate EL liikmesriikide ja eri kategooriasse kuuluvate põllumajandustootjate vahel. Et seda saavutada tuleb ajalooliselt väljakujunenud toetuste jagamise kriteeriumid järk-järgult asendada uute, objektiivsetega. Tulevikus peaks iga liikmesriik saama toetusena EL keskmisest maksest teatud miinimumprotsendi. Praegu kehtiva süsteemi järgi on EL nn uute liikmesriikide põllumajandustootjad teistega võrreldes ebavõrdes olukorras ja saavad isiku kohta vähem toetust.

Saadikud toetavad Euroopa Komisjoni ettepanekut kinnitada otsetoetustele ülempiirid ning teevad ettepaneku, et ülempiiri kinnitamisel arvestataks põllumajandustalu suurust, töötajate arvu ja keskkonnakaitselisi aspekte. Selleks, et maksumaksja raha ei väärkasutataks tuleks otsetoetuste kõlbulikuks lugeda vaid nn aktiivsed põllumajandustootjad, st need, kas kasutavad maad tootmisotstarbel. Võimalike segaduste ja väärtõlgenduste ennetamiseks peaks Euroopa Komisjon esitama selge määratluse termini "aktiivne põllumajandustootja" kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid