Tugevaid õpitraditsioone, huvi-, näitemängu- ja kodulooalast tegevust on hoitud ja vaatlemiseks esitatud ka viimasel kevadpeol, kus kokkuvõte viimastest õppeaastastest pidulikult Sargvere mõisa ajalootubade perenaisele Sale Talvistele kogukonna kultuuriloo talletamiseks ka üle antakse.

Paide Vallavolikogu otsusega lõpetatakse alates käesoleva aasta 30. juunist Tarbja Lasteaed-Algkooli ja Sargvere Lasteaed-Algkooli tegevus ning 1. juulist moodustatakse Paide Valla Lasteaed-Kool, mis loob võimaluse saada haridust põhikooli I ja II kooliastmes. Otsuses viidatakse ka lastevanemate seas läbi viidud küsitlusele, milles oldi nõus uue ühise juhtimise all oleva kooli moodustamisega kui nii kooli kui lasteaia ruumid jäävad nii Tarbja kui ka Sargvere külla. Seoses sellega tuleb Tarbja kooli juurde 6. klass.