19. juunil lõppesid Pärnumaa valdade suvemängud. Tahkuranna vald võttis osa enamusest aladest, osa võtmata jäi 2 alal. Sellegipoolest suutsime võita väiksemate valdade arvestuses. Esikoht tuli ka üldarvestuses mitmel alal, näiteks rulluisutamises ja disc-golfis. Suur tänu siinkohal kõigile, kes valla lippu kõrgel hoidsid. Eriti suur tänu meie organisaatoritele Jüri Kõresaarele, Anu Taveterile ja Anu Nõmmele.

Juunikuuga tegime algust Reiu külas Reiu teel vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega ning Uulu küla keskasulas veetrasside rajamisega. Juba varem oli SW Energia alustanud Uulus töid keskküttetrasside vahetamisega. Sellest tingitult on kortermajade ümbrus Uulus rohkem kaevikutes kui Pärnu linn viimastel aegadel on olnud. Kindlasti on ka probleeme Reiu teel koju pääsemisega. Soovin kõigile inimestele meelerahu ja kannatlikku närvi ehitustööde ajaks.

30. juunil toimus Tahkuranna vallavolikogu istung. Ühe päevakorrapunktina oli arutlusel eelpool nimetatud trassiehituseks omafinantseeringu katmiseks laenu võtmine summas ca 95 tuhat eurot. Peale laenulepingu sõlmimist on valla laenukoormus ca 200 tuhat eurot, mis moodustab eelarvest lubatud 60%-st vaid 11%.

Samal istungil võttis volikogu vastu ka esimese lisaeelarve käesoleval aastal. Eelarvele lisandus ca 41 tuhat eurot, lisaks vähendati investeeringute tarbeks reservfondi ca 15 tuhande euro võrra. Lisaeelarvega suunati ca 12,5 tuhat eurot Tahku Tarele rekonstrueerimistööde jätkamiseks. Ca 14 tuhat eurot suunati Tahkuranna Lasteaed Algkoolile. Selle rahaga remonditakse lasteaia hoones saal ja 3 väiksemat ruumi, k.a. väga kehvas seisus olnud pesuruum. Ruumid saavad ka uue mööbli. Sama raha eest tehakse veel koolimajale uued räästakastid ja paigaldatakse uued vihmaveerennid.

Ligemale pool lisaeelarvega investeeringuteks suunatud rahadest läheb valla teedele. Käesoleval aastal plaanime veel katta kruusaga Võistes Ringi tänava, rekonstrueerida Reiu külas Karu teed ning viia mustkatte alla Reiu külas Kalevi puiestee.

Juuni kuuga lõpetati tööd bussipaviljonide paigaldamisega ning Uulu staadionil korvpalliväljaku rajamisel. Paviljonidest 3 paigaldati Võistesse ja üks Laadi külla Siimu bussipeatusesse. Tahan siinkohal tänada kahte maaomanikku, Asta Tammet´it ja Hilda Rüster´it, kes lubasid paviljonide paigaldamiseks kasutada tükikest oma maast. Uhked paviljonid tootis Pajo Saeveskid OÜ ja paigaldas Nurme Teedeehitus OÜ. Kindlasti plaanime ka järgmisel aastal paar paviljoni paigaldada, uusi paviljone on tänaseks paigas juba 8 tk. Korvpalliväljaku kohta võiks öelda kuldsed sõnad - kaua tehtud, kaunikene. Eston Ehitus pidi töödega lõpule jõudma algselt eelmisel sügisel, siis kevadel ja tänaseks on käes juba suvi. Arusaamatutel põhjustel venisid ehitajal kõikide platside viimistlustööd üle maakonna. Siinkohal suur täna Pärnumaa Omavalitsusliidu juhtkonnale, kelle initsiatiivil KOIT-kavasse selline ühisprojekt korvpalliväljakute rajamiseks üldse kirjutati. Väljaku ehituse üks osadest oli ka aed, mis nüüd ümbritseb Uulus tervet staadioni, mitte ainult korvpalliväljakut.

Käesolevas artiklis sain kirjutada paljuski nn. töövõitudest. Samas teeb murelikuks see, et palju aega tööajast kulub aurule, mitte aga ratsionaalsele tööle. Pidev poliitiline võitlus opositsiooni poolt ja soovimatus tegelikult midagi ära teha tähendab piltlikus mõttes seda, et kui võidusõidus kaks autot omavahel peavad tulist võitlust koha pärast, siis ees sõitvad pääsevad kaugemale eest ära ja taganttulijad jõuavad kindlasti järele. Tegelikkuses on paljuski samasugune olelusvõitlus omavalitsuste vahel. Ja kui soov on jätkata samasugust joont, siis paratamatult pidurdab see mingil määral valla arengut.

Kutsun teid üles mõistlikule koostööle ja lõpetama mõtetud vaenud ja verbaalsed rünnakud vallavalitsuse suunas. Sellest ei võida mitte keegi, kaotame aga kõik.

Ilusat suve jätku!