Mis siis vahepeal toimunud on?

Juunis saime Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) positiivse rahaeraldamise vastuse Misso aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks mahus 0,939 miljonit eurot. Olgu mainitud, et selle toetuse suurus ületab ca 20%-ga Misso valla aasta eelarve. Ettevalmistused on kestnud juba üle aasta ning nüüd läheb töö järjest sisukamaks, et 2012. aasta alguses saaks kopa maasse lüüa. Siinkohal palun kõikidelt asjaosalistelt mõistvat suhtumist ja konstruktiivset koostööd, et tulemus oleks kõiki osapooli rahuldav. Kuna konkreetne projekt on alles suure asja algus, ehk esimene etapp, siis kõik vajadused selle projektiga rahuldatud ei saa. Projekti raames rekonstrueerime olulisima osa Misso aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemist, et viia miinimumini tänased trasside remondile tehtavad kulutused ning sealt kokku hoitud raha tulevikus investeerida järgmistesse etappidesse. Kuna KIK-i toetuse kasutamisel on kindlad reeglid ning piirangud ning me ei saa rekonstrueerida trasse vanades kohtades, siis ainult koostööd tehes jõuame kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.

Hea meel on olnud pakkuda Teile ka suuremal hulgal kultuuri, mis on jõudnud ka vallakeskusest väljapoole - loodan, et paljud teist on sellest osa saanud ja veel osa saamas. Kultuurisündmuste läbiviimiseks eraldatud raha on 2011. aastal läbi aegade suurim. Samas 2/3 sellest on hangitud erinevate projektide kaudu - seega ei ole see tulnud Teile pakutavate teiste teenuste arvelt.

Suurimaks murelapseks sügisele vastu minnes on MEIL, armas vallakodanik, õpilaste arv koolis. Täpsemalt Misso valla põhikooliealised lapsed, kes läinud õppima teistesse koolidesse. Materiaalselt tähendab see meile ca 3450 eurot kulu aastas õpilase kohta, mis läheb nendega kaasa ja halvendab meie kooli seisu oluliselt. Nagu eelmisel aastal valla sünnipäeval ütlesin - kui see jätkub, siis vallavalitsusel jääb üle ainult vormistada Misso kooli sulgemine, sest Teie, lapsevanemad, olete otsustanud Misso kooli eksistentsi lõpetada.

Teiseks mureks on kohtulahing OÜ-ga Investland, kes on MTÜ ERAA (Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon) äriettevõte. Tänaseks on selge, et see on lahing ärihuvide vahel Luhamaa piirkonnas, milles kasutatakse valda kui vahendit. Selle teema lahtiseletamine võtaks kogu lehe mahu, aga toon välja ühe fakti: Misso vallal on hagide rägastikus täna 7,5 õigustandvat kohtuotsust (mis on küll kõik edasi kaevatud), vastaspoolel paraku aga mitte ühtegi. Siit saate Teie, armas rahvas, teha igaüks juba oma järelduse.

Lõpetuseks õnnitlen Teid Misso valla 19. sünnipäeva puhul (10.septembril) ja kutsun üles andma oma hääl Misso valla Aasta Tegu ja Aasta Tegija väljaselgitamiseks. Tunnustagem inimesi, kes piirkonna arengu nimel panustavad ja oma vaba aega annavad, et ka Teil oleks meeldivam siin Missomaal elada.

Meeldejäävat suve lõppu ja kaunist sügist!