Materjalid, kust veel tänapäeval asbesti võib leida, on akustilised krohvid, pihustatult kaetud isolatsioonimaterjalid, tuletõkkeseinad, boilerite isolatsioonimaterjalid, torude ja elektrijuhtmete isolatsioon. Vanade hoonete lammutamisel või kapitaalremondi ajal on seega suur tõenäosus asbestiga kokku puutuda.

Seda, kui palju kurja võib teha inimese tervisele asbesti sisaldavate materjalide käitlemine, hakati Euroopas teadvustama alles XX sajandi teisel poolel.

1976. aastast on asbest kantud Rahvusvahelise Vähiuuringute Keskuse kantserogeensete ainete nimekirja kui vähki põhjustav aine.

Alates 2005. aasta jaanuarist on Euroopa Liidus asbesti sisaldavate toodete ja ainete turustamine ja kasutamine keelatud.

2007. aastal andis Eesti Tervise Arengu Instituut välja asbestitööde hea tava juhendi, kus kirjeldatakse muu hulgas asbesti eemaldamise häid tavasid, asbesttoodete ja asbestijäätmete käitlemist, õpetatakse kasutama kaitsevahendeid ja -riietust.

Koht, kus maja- või suvilaomanikul võib kõige tõenäolisemalt asbestiga kokkupuude tekkida, on vana eterniitkatuse vahetus. Õnneks on leitud, et eterniit sisaldab asbesti nii väikesel määral, et liiga karme ettevaatusabinõusid järgima ei peagi.

Aga esmalt tehkem endale selgeks, et asbest ei ole ohtlik, kui tal lastakse rahulikult olla. Juhul kui teie majal on vana eterniitkatus, ei tee see oma olemasoluga mingit kurja.

Kurjaks võib asi minna siis, kui eterniit saab kahjustada – kui hakkate seda kangutama, murdma ja katuselt alla loopima. Siis lenduvad õhku mikroskoopilised asbestikiud, mis võivad ladestuda teie kopsudesse.

Milliseid haigusi karta

Asbestiga tihedalt ja pikka aega kokku puutunud inimesel tekitavad asbestikiud kopsus mehaanilist ärritust, mis omakorda kutsub esile biokeemilisi muutusi ning aastate pärast juba tõsisemaid haigusi.

Haigused, mida asbestikiudude sissehingamine võib põhjustada, on:

- asbestoos, kopsukoe armistu­mine;

- kopsuvähk, harvem kõrivähk;

- mesotelioom – kopsukelme- või kõhukelmevähk.

Asbestist põhjustatud haiguste kulg on pikaajaline ning need avalduvad harilikult 10–20 aastat pärast asbestiga kokkupuutumist. Mesotelioom annab endast märku 35–40 aasta pärast, kopsuvähk 20–40 aasta pärast.

On alust arvata, nooremas eas asbestiga kokku puutunud inimestel on mesotelioomi oht suurem kui vanemas eas kokku puutunutel. Ning samade kokkupuutetingimuste juures haigestub suitsetajaid kopsuvähki mitu korda rohkem kui mittesuitsetajaid.

Elementaarsed ettevaatusabinõud

Asbestitööde hea tava juhendis kirjeldatakse ettevaatusabinõusid, mida tuleks asbestitööde juures järgida. Kuna vana eterniitkatuse lammutamine pole neist kõige ohtlikum töö, noppisime OÜ Lammutusmehed tegevjuhi Jarmo Rappuga välja need elementaarsed ohutusnõuded, millest kinni pidama peaks.

- NB! Kõige tähtsam! Kandke hingamisteede kaitsemaski. Igasuguse ehitustolmu sissehingamine on iseenesest tervistkahjustav, liiati siis asbestikiudude. Pärast kasutamist tuleks mask puhastada ja desinfit­seerida.

- Suurema tolmu puhul oleks soovitatav kanda spetsiaalset tööriietust – ühekordselt kasutatavat türpi, mis pärast kasutamist pahupidi keerata, et tolm jääks selle sisse. Samuti peske jalanõud.

- Eemaldage katus võimalikult tervete tahvlitena ja ärge loopige neid katuselt alla. Ehitage näiteks puidust ajutine renn ja libistage tahvlid ettevaatlikult seda pidi alla.

- Tagage jäätmete (katuseplaatide) ohutu transport asbestijäätmeid käitlevasse jäätmehoidlasse. Tehke kindlaks, kus asub teie kodule kõige lähemal olev ohtlikke jäätmeid vastu võttev hoidla.

Keskkond puhtamaks

Selles, et uus teras-, kivi- või mõnest muust materjalist (nt ka asbestivaba eterniit) katus on vanast eterniitkatusest ilusam ja vastupidavam, ei kahtle keegi. Muidugi saab vana katust lappida, aga mitte lõputult. Kusjuures ei tohiks unustada, et iga katuseplaadi vigastusega võib õhku lennata hulk asbestikiude.

Kurdetakse, et jäätmete hoidlasse saatmine on kallis. Kuid ükski hind ei tohiks olla liiga kõrge, tagamaks teie ja järeltulevate põlvede turvatunnet puhtast keskkonnast.

Ja kui on kahtlejaid, kas asbesti ohtlikkus pole mitte ülepaisutatud, siis siingi peaks olema käitumis­otsus ühene: järgi lihtsalt seadust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid