Kohtusin möödunud nädalal Linnaplaneerimise Ameti juhataja Endrik Männi ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnapla­neerimise osakonna stuudio juhataja Indrek Rünklaga. Muu hulgas arutasime Mustamäe uusarendustega seonduvat ja tõdesime ühi­selt, et Mustamäe Üldplaneering on osutunud päris heaks ja ajale hästi vastu pidanud.

Igapäevaselt üles kerkivad probleemid nagu näiteks parkimis­kohtade arv uusarenduse juures, krundi tarastamine, mõne teeot­sa sulgemine autoliiklusele, kasvõi parkimist piirava liiklusmärgi paigaldamine on paljuski „pisiasjad", mille lahendamise võimalu­sed on ette määratud Mustamäe üldplaneeringu ja selles kehtesta­tud printsiipidega.

Inimlikult on mõistetav Mustamäe uusasukate eraldumissoov turvakaalutlustel, aga kui tuletõrje- või kiirabiauto ei pääse möö­da teeotsa paigutatud tõkkepuust või ei mahu läbi maja ette pargi­tud sõidukite vahelt, siis võivad „sellisele eraldumissoovile" järgne­da traagilised tagajärjed. Rääkimata, et tarastamine ei sobi kokku Mustamäe avatud planeeringu põhimõtetega.

Kui neid lahendamata „pisiasju" koguneb liiga palju, siis varem või hiljem tekib vajadus üldplaneeringu kui kehtiva õigusakti üle vaatamiseks ja selles sisalduvate põhimõtete korrigeerimiseks. Pa­raku see ei saa toimuda ainult „vigade parandusena" tagasivaatavalt, vaid peab olema suunatud tulevikku, et üldplaneering vastaks kaas­aegse linna nõudmistele ja ka järgmised aastakümned ajaproovile vastu peaks.

Meie vaatame Mustamäele paratamatult mustamäelase pilguga ega pole kursis linnaarhitektuuri uuemate käsitlustega, tihti isegi mitte naaberriikide linnade valusate kogemustega. Sellepärast on hea, kui keegi vaatab Mustamäe arengule ka kõrvalseisja pilguga.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakon­nas on käimas Mustamäed puudutav projekt. Kursus „Elamuehi­tus ja linnaosad" on mõeldud urbanistika ja linnamaastiku eriala magistritasandi 1. aasta ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise eri­ala 5. aasta üliõpilastele. Kursuse eesmärk on uurida üht linnaosa, kaardistada teemasid ja probleeme ning viise nende lahendamiseks.

Linnaosa valitsus (laiemalt kogu Tallinn) saab sellest projektist loodetavasti värskeid ideid nii maailmas toimuvast kui lennukaid ettepanekuid Mustamäe arenguks. Üliõpilased saavad aga enne vas­tavasse ametisse asumist kätt harjutada ja kogeda, miks paljud asjad realiseeruvad sootuks teistmoodi kui ülikoolis õpetati ...

Oleks ennatlik nimetada seda kaua oodatud koostööks kõrgkoo­lide ja munitsipaalasutuste vahel, aga samm selles suunas ja kahe­poolselt kasulik on see akadeemiline harjutus kindlasti.