Valminud hoonest 2/3 jääb vabatahtliku merepääse liikmete igapäevaseks tegevuseks ning 1/3 on projekti järgi mõeldud kohalikele kaluritele. Igapäevase tegevuse all peetakse silmas vabatahtliku merepääste süsteemi arendamist, ohutustemaatika ja mereliste tegevuste populariseerimist, sh erinevate kooli- ja lastelaagrite korraldamist.

Valminud hoonet ei ole küll koheselt võimalik kasutusse võtta, kuna hoones puudub sisseseade ning san-tehnilised tingimused, kuid ka sellega püütakse saabuva talve jooksul valmis saada. Kogu projekti realiseerimine oli MTÜ Toila Merepäästele finantsiliselt nii kurnav, et sellest taastumine võtab kaua aega. Pikale veninud projekt suurendas mitteabikõlbulikke intressitasusid, mida toetusosa ei katnud ning mis kokkuvõttes ulatusid kuni 8% kogu projekti maksumusest.

2009.a.

Hoone 2009.aastal

Aitäh

Projekti aitasid lõpuni viia head inimesed, kes ei pidanud paljuks oma nädalavahetusi veeta tolmu, pintslite ja värvi keskel. Kuna hoone ehitaja valik ebaõnnestus täielikult, siis langebki eriline tänu just neile, kes on vaheldumisi oma nõu ja jõuga abiks olnud. Samuti värvifirma Sadolin, kes andis MTÜ-le tasuta kogu hoone värvid ning G4S, kes paigaldas tasuta hoone tuletõrje- ja valvesignalisatsiooni, mis oli eelduseks hoone kasutusloa saamisel ning projekti lõpetamiseks.

Kuna sarnaste projektide elluviimine eeldab pangast võetava laenu tuge (projekti toetus laekub peale projekti realiseerimise lõppu), siis tahan väga tänada inimesi, kes olid valmis oma isikliku varaga tagama laenu teenindamise, seda ka projekti kõige keerulisematel etappidel. Tänan Sind, Kärt Mell ja Ailer Mõtsar ning tänan Matey Grupp OÜ'd.

Projekti toetati PRIA meetmest 3.2 „Külade uuendamine ja arendamine" ning selle kogumaksumuseks oli ca 70 000 eurot, millele lisandusid mitteabikõlbulikud kulud suurusjärgus 5 000 eurot.

Üleriigiliselt

Alates 2010. aastast on Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, kui üleriigiline vabatahtlikke merepäästeüksuseid koondav sidusorganisatsioon jõudsalt edasi arenenud. Kui algselt sai kaardile kanda Toila kõrval veel 3 ühingut (Lohusuu, Mustvee, Käsmu), siis tänaseks on kokku 9 ühingut ning nende arv kasvab lähiaastatel veelgi. Oktoobrist 2010 kuulub Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Rahvusvahelise Merepääste Föderatsiooni (IMRF) liikmeskonda, mis võimaldab kindlasti teiste pikaajalistest kogemustest õppida ning globaalsetel teemadel rohkem kaasa rääkida.

Pikaajalisem plaan on Toilast välja kujundada vabatahtlike koolituskeskus, kuna siin on olemas kogu vajaminev infrastruktuur nii sadama kui majutuskohtade näol.