Volikogu liikmetest osalesid külaskäigul Valve Kollo, Heli Ekštein, Raimi Toome ja volikogu esimees Paul Kesküla.

Ka vallavanem Oleg Kuznetsovile oli see esmakordne lähem kokkupuude Poola kolleegidega; nii nagu seda ka Taivalkoskil.

Meie võõrustajad, volikogu esimees Gracjan Skórnicki, vallavanem Adam Woropaj ja välissuhete nõunik Emilia Gogołkiewicz- Kołecka, olid koostanud tiheda programmi, mis püüdis külalisi kokku viia võimalikult paljude Duszniki jaoks oluliste inimestega. Seda ikka eesmärgil, et sünniks uusi kontakte ja häid ideid edasise koostöö tarvis. Nii see ka oli.

Mõistagi sisaldasid päevad südamlikke kohtumisi vanade tuttavate ja sõpradega.

Kuna sealse gümnaasiumi kauaaegne direktor Ryszard Rackowiak, kes on olnud algusest peale Illuka kooli ja Grzebienisko gümnaasiumi vahelise koostöö juures, lahkus käesolevast õppeaastast vanaduspuhkusele, siis oli reisi üks eesmärke ka tema väärikas tänamine.

Meie volikogu poolt jäi mälestuseks muhe magava kassiga graafiline pilt. Direktor Leo Raidma andis koolipere poolt Ryszard Rackowiacile üle südamliku ja selleks puhuks spetsiaalselt kujundatud eesti-ja poolakeelse tänukirja. Vastastikused tänusõnad ja meenutused olid sedavõrd soojad, et tõid nii mõnelgi „täismehel" pisara silma...

Ka nii võib sõprus kõnelda.

Vaatamata koolijuhi vahetusele, jätkub koostöö kindlasti aga edasi. Seda valmisolekut väljendas ka uus koolijuht Lucyna Krajewska tutvumiskäigul Grebienisku hariduskompleksis, kus alates käesolevast aastast kõik kooliastmed töötavad ühtse katuse ja juhtimise all.

Kooliperega kohtumisel meenutati ka kolme valla ühist suvelaagrit Dusznikis. Õpilased olid ette valmistanud toreda inglisekeelse esitluse toimunust. Meie, Taivalkoski ja poola noorte rõõmsad ja hingestatud näod piltidel kõnelesid enda eest. Üksmeelselt leiti, et nüüd juba kolm korda toimunud laager on traditsioon, mis igal juhul väärib jätkamist.

Noorte inimeste maailmapilt, ettevõtlikkus, suhtlemis- ja keeleoskus on saanud neil aastatel kindlasti suurepärase täienduse.

Valdadevahelise koostöö ühe nähtava märgina avati Duszniki vallamaja vestibüülis Adam Woropaj ja Oleg Kuznetsovi poolt Illukat tutvustav infostend. Siitpoolt saadetud tekstimaterjal ja Emilia Gogołkiewiczi kevadel tehtud meeleolukad Illuka pildid peaksid andma kõigile vallamaja külastajatele päris hea ülevaate „kaugest" sõprusvallast.

Ringkäigul vallamajas tutvustas Adam Woropaj einevaid osakondi ja töötajaid. Nii mõnigi sai proovida oma sealse kolleegi ametitooli.

Valla esitlusele hiljuti valminud raamatukogus olid kutsutud ka mitmete volikogu komisjonide esimehed. Kohtumine andis Dusznikist pildi kui sihikindlalt arenevast vallast, kus viimastel aastatel suuresti panustatakse kommunaalse taristu edendamisesse. Värskeltrenoveeritud tänava- ja teedelõike võis märgata mitmel pool; samuti käimasolevaid vee- ja maagaasivarustustöid.

Rikkalike maagaasimaardlate kasutuselevõtt on ilmselt järgnevate aastate Poola majanduse suurimaid väljakutseid. Sealse gaasi suhteliselt madal hind ja hiiglaslikud varud, millest piisaks kogu Lääne-Euroopa varustamiseks, võivad majandusanalüütikute arvates kujuneda tulevikus Nordstreamile tõsiseks peavaluks.

Tõeliseks elamuseks kujunes osalemine Duszniki valla iga-aastasel lõikuspeol.

Seda ilusat, iidset ja tugevalt usulist tava järgitakse sügiskuu esimesel nädalavahetusel kõikjal Poolas. Ka televisioonist võis näha, kuidas Poola president Bronisław Komorowski osales ühel sellisel. Duszniki vallas toimub pidu väliüritusena igal aastal erinevas asulas. Sel korral oli peopaigaks valitud Miesciska küla kooskäimisplats. Tseremoonia esimene osa oli tänujumalateenistus hea ja rikkaliku saagi eest. Pühakirja ja Johannes Paulus II (Jan Paweł II) sõnadega avaldati tänu töökusele ja tublidusele. Manitseti kasinusele ja ühtehoidmisele.

Ürituse teises pooles, mis oli täidetud tseremoniaalsete rahvatantsudega, anti vallavanem Adam Woropajle üle uudseviljast küpsetatud leib. Vallavanem kostitas tantsijaid omalt poolt veiniga, andes märku, et lõbus rahvapidu võib nüüd alata ja jagas kohalolijatele kingituseks saadud uudseleiba. Tervituse ja head soovid Duszniki rahvale Illuka poolt lausus Oleg Kuznetsov ja värvikirevas rahvariideseelikus Heli Ekśtein ulatas võõrustajatele Eestist kaasatoodud musta leiva.

Kui lisada kogetud külalislahkusele, sõprusele ja inimeste soojusele ka +25kraadiline palavus, mis meid noil päevil saatis, siis küllap jagub seda soojust toredate mälestustena kõigil veel päris kauaks.