Õpetajate nädala eesmärgiks on öelda oma õpetajale aitäh. Jagage oma õpetajatele tunnustust ja pidage neid meeles. Samuti kutsutakse koole ja õpetajaid üles tooma tundidesse uusi nutikaid lahendusi, mis teevad õppimise vaheldusrikkamaks.

Lastevanemate nädala eesmärgiks on kaasata lastevanemad ning ka vanavanemad kooli ja õpilaste tegemistesse ning anda vanematele võimalus kiigata klassiruumi ning tutvuda õpetajatega. Lapsevanem, tule kooli!

Karjäärinädala eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid elukutseid, kaasates selleks ka lastevanemaid. Õpilane, tunne töömaailma! Samuti kutsutakse õpetajaid ja õpilasi üles koolis arutlema selle üle, milline on hea õpetaja ja milline on hea õpilane ning kuidas oma käitumisega kujundada hea õpikeskkond.

Õpilaste nädala eesmärgiks on kutsuda õpilasi kaasa lööma sügisesel koolivaheajal toimuvatel sündmustel - lahutama meelt, aga samas mõtlema ka tulevikule ja osalema ülikoolide avatud uste päevadel. Õpilane, löö kaasa!

Hea õpetaja kuu suuremateks veduriteks on SA Archimedes, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, SA Noored Kooli, ETKA ANDRAS, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised. Sündmuste põhikorraldajateks on mõistagi koolid ja lasteaiad ise.

Hea õpetaja saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi programmi Eduko toel.

Õpetajakuu veebileht asub aadressil: www.opetajakuu.ee