Kaks aastat järjest on MTÜ Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi poolt esitatud projektitaot-lused PRIAsse „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meetmesse 3.2)". Tänu projektide rahastamistele on saanud Tõrvandi spordihalli rekonstrueerimise töid kavandada kolmes etapis. 2010. aastal rekonstrueeriti I etapina spordihalli osa, paigaldati soojustatud kergpaneelidest seinad ja uued aknad ning soojustati vundament. PRIA-poolne rahastus oli 915 076,71 eesti krooni. Töid teostas OÜ Mantrum.

IIetapina rekonstrueeriti 2011. aastal spordi-halli olmekorpus. Tuulekoda, koridorid, fuajee, garderoob, tualettruumid, treenerite ruumid, riietus- ja pesemisruumid krohviti-värviti ja plaaditi. Olmekorpuses vahetati välja kõik uksed ning hoonesse paigaldati automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Välja vahetati elekrijuhtmestik, kütteradiaatorid ning paigaldati küttesõlm. PRIA-poolne rahastus oli 60 000 eurot. Töid teostas OÜ Korras Vara.

III etapina kavandatakse ehitada olmekorpusele peale 2. korrus, et laiendada sportimisvõimalusi ning võimaldada tegeleda ka muu huvitegevusega.
___________________________________________________

Ülenurme Gümnaasiumi spordisaal sai parema põranda

MTÜ Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi esitas Tartumaa Arendusseltsile projekti Ülenurme Gümnaasiumi spordisaali põranda rekonstrueerimiseks. Spordisaali aktiivse kasutamise tõttu kulub põrand kiiresti, samuti ei vastanud standardile mänguväljakud.

Projekt sai heakskiidu LEADER-meetme raames ja projekti rahastati 8 566.40 euroga. Projekti raames spordisaali põrand lihviti, lakiti ja põrandale kanti peale uued mänguväljakute jooned.

Suured ja väikesed spordisõbrad on rahul ja õnnelikud. Töid teostas OÜ Kuldvillak-Sport.