Tunnustuse Jõgevamaa Aasta õpetaja 2011 pälvinud Anneli Jäme töötab Jõgeva Gümnaasiumis alates 1993. aastast.
„Õpetades eesti keelt ja kirjandust pean väga oluliseks laste lugemishuvi, mida saab ärgitada õpetaja, kuid mille tekkimisel on eriline roll ka kodusel vaimsusel," märkis ta.

Enda sõnul tunneb Anneli Jäme erilist heameelt õpilastest, kes lisaks igapäevasteks tundideks õppimisele osalevad ka aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Käesoleva aasta Jõgevamaa edukaim pedagoog märkis, et lausa lemmikkirjanikku tal pole, kuid uuel ärkamisajal täiskasvanuks saanuna peab ta ennekõike lugu Hando Runneli loomingust. Anneli Jäme enda lapsed Joonas ja Annaliisa on Jõgeva Gümnaasiumi lõpetanud kuldmedaliga.

Parimaks lasteaiaõpetajaks valitud Inge Toode töötab Põltsamaa lasteaias Mari kolmekümnendat aastat. „Mind paelub mitmekülgsus, teadmine, et ükski päev ei sarnane teisega. Eriliseks hea tuju allikaks on aga mõistagi lapsed, kes minu arvates on erinevatel aegadel oma põhiolemuselt ja hingelt üsnagi sarnaseks jäänud," ütles lasteaiapedagoog, kelle sõnul toob tunnustus ta igapäevatösse veelgi rohkem positiivsust.

Jõgevamaa Aasta Õpetaja

„Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste AASTA ÕPETAJA“ Inge Toode

Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus kommenteeris Aasta haldusjuhiks 2011 valimist nii: „Tegelikult on aunimetus lugupidamisavaldus kogu kooli vastu, mida jagan oma kolleegidega."
Alates 1966. aastast õpetajana ja 1984. aastast direktorina töötanud Anne Kaus arvab, et muusikakooli ja üldhariduskooli juhtimine on üldjoontes sarnased. „Mõlemal juhul tuleb näiteks tegeleda eelarve temaatikaga ja mitme teisegi valdkonnaga, mis on iseloomulikud igale haridusasutusele. Loomulikult on aga muusikakoolis ka omad eripärad. Nii tuleb muretseda selle pärast, et iga pilli mängu õpetamiseks ja õppimiseks selleks sobilikud ruumid oleksid."

„Meie maakonda jätkub piisavalt töökaid, võimekaid, õpilasi austavaid ja armastavaid pedagooge. Aunimetused said aga tänavu need, kes on haridusleegi kõige tugevamini lõõmama pannud," lausus Viktor Svjatõšev.

Jõgevamaa Omavalituste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson võrdles kunagise põllumajandusettevõtjana õpetaja ja põllumehe tööd. „Sarnasusi on palju. Üks erinevus seostub aga aastaaegadega. Kui vilja, kartuli jne põllult kogutakse saaki sügisel, siis hariduspõllult nopitakse seda kevadel. Mõlema põllu saagil on aga asendamatu roll inimeste elujõu ja elu jätkusuutlikkuse tagamisel," lasus omavalitsusjuht.

Tavakohaselt võisid kandidaate parimateks õpetajateks välja pakkuda omavalitsused, koolide kollektiivid, lapsevanemad ja tegelikult kõik, kellele hariduselu hetkeseis ja tulevik olulised.

Õpetajad nautisid Puurmani Gümnaasiumis ka kultuuriprogrammi, mille sisustasid Jõgeva muusikakooli õpilased Jõgevamaa Aasta õpetaja 2010 Ingrid Orgulase juhendamisel ja hispaania tantsudega esinenud karaktertantsija Kalli Kikkas Tartust.

Viktor Svajtõšev koos „Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste AASTA ÕPETAJA“ Inge Toode ja „Jõgevamaa AASTA HARIDUSJUHT“ Anne Kaus´iga

Viktor Svajtõšev koos „Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste AASTA ÕPETAJA“ Inge Toode ja „Jõgevamaa AASTA HARIDUSJUHT“ Anne Kaus´iga
_____________________________________________________________

Jõgevamaa Aasta õpetajat valitakse igal aastal neljas kategoorias:

Jõgevamaa üldhariduskoolide Aasta õpetaja - Anneli  Jäme, Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja;
Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste Aasta õpetaja - Inge Toode, Põltsamaa Lasteaed MARI;
Jõgevamaa huvikoolide Aasta õpetaja - Anne Nurmik, Jõgeva Kunstikool;
Jõgevamaa aasta haridusjuht - Anne Kaus, Põltsamaa Muusikakooli direktor.

Vabariiklikul Aasta õpetaja vastuvõtul Tartus esindas Jõgevamaad Jõgeva Gümnaasiumi emakeeleõpetaja Anneli Jäme.

Jõgevamaa Aasta Õpetaja

Lisaks võitjatele tänati pidulikul üritusel aasta õpetaja tiitlile esitatud nominente:

Karin Uusküla - Lustivere Põhikool;
Kaja Linde - Põltsamaa Ühisgümnaasium;
Lilio Võsu - Põltsamaa Ühisgümnaasium;
Triin Saariste - Tabivere Gümnaasium;
Marve Juursalu - A. Haava nim Pala Kool;
Helle Roop - Jõgeva Ühisgümnaasium;
Elle Kase - Jõgeva Lasteaed „Rohutirts";
Marika Merusk - Palamuse Lasteaed „Nukitsamees";
Ave Lääne - Jõgeva Muusikakool.

Sama ürituse raames tänasid maavanem Viktor Svjatõšev  ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimees Toivo Tõnson ka tublit tööd teinud 2010/2011 õppeaasta ainesektsioonide juhte.Aasta õpetajate valimist korraldavad haridus- ja teadusministeerium, maa- ja linnavalitsused, haridustöötajate liit ning haridustöötajate liidu maakonna- ja linnaliidud.
Aasta õpetaja valimisega tunnustatakse maakonna parimaid pedagooge, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas.

Info: Jõgeva Maavalitsus