Eesti kultuuriloos on talle is­tekoha kindlustanud kuksiim: isikupärane must-valge kujundi­keel, milles avaldub kunstniku visuaalne vaimukus. Kuksiimi nimetus on tuletatud kunstniku nimest Kukk ja sõnast maksiim (põhimõte, elutarkus, käitumis­reegel). Tavalistest märkidest erinevad need mängulisuse ja huumori poolest, eripäraks on ka selgitavad allkirjad, mis tee­vad koosluse duaalseks ja nende tähenduslikkuse mõistatamine pakub omaette lõbu ja lusti.

Tõnu Kuke sõnaline hobi on pa­lindroomide (peegel - sümmeet­rilised sõnad, mida saab lugeda nii edas- kui tagurpidi) loomine: kirbu ubrik, kõõm, anna mõõk - need on vaid paar näidet, millega näitusekülastaja saab tutvuda.

Tõnu Kuke eelmised suuremad isikunäitused toimusid 2005. aastal Viljandis ja Kohtla-Jär­vel, samal aastal ilmus temalt ka märgiraamat "Peast rase". Tarvastusse saabuv näitus alus­tas oma ringkäiku 23. septemb­ril, kunstniku 50. sünnipäeval Viljandi Kondase keskuses, no­vembris on näitus Karksi-Nuias. Uuel aastal saab seda näha veel nii mõneski Eestimaa paigas ja viimane väljapanek saab teoks suve hakul Kohtla - Järvel. Tar­vastusse jõuab näitus koostöös raamatukoguga ja vallavalitsuse toel ning jääb avatuks aasta lõ­puni.