Lasteaiakohtade arvu vastavusse viimiseks tegelike vajadustega tuleb aastatel 2014-2020 ehitada Tartus kuus uut lasteaeda ja lasteaiale Rukkilill juurdeehitis. Et kindlustada kõigile Tartu lastele koht põhikoolis, vajab linn sel kümnendil juurde kolm uut põhikooli. Gümnaasiumikohtade tagamiseks on kavas osta ning rekonstrueerida Tartu Ülikoolile kuuluv Nooruse 9 õppehoone ja ehitada üks uus gümnaasiumihoone. Renoveerimist vajavad olemasolevad koolihooned.

Tänavakodutuse kaotamiseks kavandab Tartu linn Jaamamõisa rehabilitatsioonikeskuse ehitamist eluga mittetoimetulevatele inimestele. Plaanis on rajada uued sotsiaalkeskused Annelinna ja Tammelinna-Veeriku piirkonda.

Lisarahastust vajab linn ka Idaringtee ehituseks ning Sõpruse, Võidu ja Kroonuaia sildade renoveerimiseks. Käesoleval kümnendil on kavandatakse ka kahe uue silla - Ropka ja Tuglase silla - ehituse alustamist.

Jätkub Emajõe kallasradade, kaldakindlustuste ja promenaadide rajamine ning jõele sildumisrajatiste, paadisadamate ja lodjakoja väljaarendamine. Kavas on välja ehitada Sõpruse silla paadisadam koos tanklaga, Supilinna ja Ranna pst paadisadam.

Aastatel 2014-2020 kavandab linn mitmeid projekte tänavavalgustuses ja linnatranspordis energiasäästlike lahenduste rakendamiseks. Plaanis on laiendada elektrisõidukite laadimispunktide ja biogaasitanklate võrgustikku. Vähemalt pooled Tartu linnaliinibussidest peaksid 2018. aastaks sõitma biogaasil.

Suuremate investeeringute seas aastatel 2014-2020 on Tartus veel kahetasandiliste ristmike ehitus Betooni ja Aardla ülesõidukohtadesse ja kergliiklussilla rajamine Vanemuise või Tiigi tänava sihile.

Koostöös riigiga kavandab linn käesoleval kümnendil ka Tartu Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi ühishoone rajamist, mis läheb esialgsetele hinnangutel maksma umbes 22 miljonit eurot.

Kõik need investeeringud kajastuvad ka Tartu linna arengukava aastani 2020 projektis. Projektiga saab tutvuda ja ettepanekuid teha Tartu linna kodulehel kuni 24. jaanuarini.