Selle 20-ne aasta jooksul on juhtunud palju tähelepanuväärseid asju. Selle 20-ne aastaga on renoveeritud ja uue kuue saanud praktiliselt kõik valla hooned, Reiu ja Laadi külades on elanike arv pea kahekordistunud, ilma lasteaiata olnud Uulu külla on rajatud 4 rühmaga lasteaed ja kohti on veel puudugi. Uue katte on saanud paljud kruusateed, maha on pan-dud esimesed kilomeetrid musta katet ja kergliiklusteid.

Tahkuranna valla elanikud on selle 20 aastaga võitnud olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel, mitmed tänased võrkpallikoondislased on leidnud siia endale sobiva elukeskkonna, maestrona juhatab läbi aegade tugevaimat Eesti jalgpallikoondist Laadi küla mees, aga eelkõige elavad siin edasipürgivad, töökad ja tublid inimesed.

Juubeliaasta algas euro käibeletulekuga. Uus raha otseselt vallaelu muutnud ei ole. Küll on see tublisti arendanud peast arvutamise oskust. Ma ei tea öelda, kuidas teiega lood on, aga terve aasta jooksul pole ma veel muid hindasid eurodes selgeks saanud, kui bensiinihinna ja Tahkuranna valla sünnitoetuse.

Sündivusega on meil vallas asjad päris hästi, lisaks juba juttu olnud Uulu Lasteaiale on lastega täidetud Võiste lasteaed, millel täitus sel sügisel 30 aastat. Kingituseks renoveerisime seal 4 ruumi, kaasaarvatud lasteaia saali, kus peeti suve lõpus ka sünnipäeva pidustused. Lasteaia saamisloost tegi ülevaate vapimägi kavaler Andres Ilves. Olenemata riigikordadest, lasteaia suurusest, kooliga liitmisest, kohaliku võimu muutustest, on terve selle 30 aastat suutnud lasteaia juhina vastu pidada Krista Saarse.

Suuri töid ei ole tehtud mitte ainult kaugemas minevikus vaid ka käesoleval aastal. Lisaks mitmetele teedeehitustele toimusid suured torustike ehitustööd Uulus ja Reius. Tänaseks päevaks on kõik tööd lõpetatud - suurte rahade valda toomise eest suured tänud Tiiu Sommerile, Meinhard Tilgale ja SW Energiale.

Sünnipäevaks, nagu kingina, saabus valda rõõmustav kiri Keskkonna Investeeringute Keskusest, kust tuli positiivne vastus Uulu pargi ja tammeallee rekonstrueerimise rahastusele. Vana mõisapargi ja tammeallee rekonstrueerimisega on Uulu külast saamas üks ilusamaid vallakeskuseid.

Soovin Teile edukat ja rõõmude rohket aastat!