"Häärberis on tehtud hooldustöid: keldrites on võetud maha laudised, mis aastaid niiskust ja hallitust kogunud, seintel tehtud krohviparandusi, lubjatud. Uuendatud on ka tualettruumid keldrikorrusel.

Põhikorrusel on tapeete vahetatud, laeparandusi tehtud ja põrandaid korrastatud, kusjuures avastasime häärberis hästi säilinud huvitava põranda. Välisfassaadi juures on sissekäik restaureeritud.

Kaarhoone viinakelder on korrastatud. Kõrvalhoonetel on rohkem tegeldud katuste korrastamisega ja müüride konserveerimisega.

Tööd on omanike rahastatud. Ettevõtetest on olnud põhipartneriks Silindia OÜ. Projekteerija on olnud OÜ Vana Tallinn.

Erilisi takistusi pole ka mõisapargi rekonstrueerimise alustamisel vastavalt valminud projektile. Halliste vald, kes on rekonstrueerimistööde tellija, sai selleks Keskkonnainvesteeringute Keskusest raha ja nüüd on käsil seadusejärgsed tegevused, et leida pargi rekonstrueerija.

Mõisaomanikel on vallaga hea koostöö. Sõlmitud on pargi avaliku kasutamise leping ja loodetavasti juba sel talvel läheb pargis töötegemiseks. Enne külmasid ei saa tehnikat sinna viia."