Seto Talumuuseumis Värskas käis 232 täiskasvanute ja 95 laste ekskursiooni, s.t. giidiga külastust. Tasuta päevad: lastekaitsepäev, muuseumiöö ja sünnipäevanädal tõid kokku 903 külastajat. Muuseumil läheb siis hästi, kui Värskas või naabervaldades toimuvad sündmused. Seto Folgi ajal käis muuseumis 718, Peko etenduse eel 466 külastajat, ka sibula- ja suvistelaadalt jõudsid paljud muuseumi.

Suvel toimusid tööpäevad (630 uudistajat) ja kevadel ning sügisel toidupäevad (230 osavõtjat). Täname Värska Sanatooriumi, kelle puhkajad võtsid nendest tegemistest osa. Uudistajaid oli paraku rohkem, kui kaasalööjaid.

Muuseumi tegevuses on oluline roll näitustel. Kuigi meil puudub vastav töötaja, oleme oma jõududega hakkama saanud. Hea meel on meile jõudnud külalisnäitustest. Hetkel on vaatamiseks EKA õppejõu, professor Jaanus Plaadi koostatud näitus Setomaa kirikutest ja tsässonatest, samas on müügil mahukas raamat.

Finantsilise poole pealt saame öelda, et läks veidi paremini kui mullu. Riik läbi Setomaa Kultuuriprogrammi rahastas 1/3 kogu eelarvest.

Ülejäänu moodustas oma teenitu + valla toetus + projektidest laekunud finantsid.

Praegusel külmaperioodil on külastus minimaalne, mis on arusaadav. On aega tegeleda museaalse tegevusega, kavandades tegevusi ja otsides võimalusi nende rahastamiseks projektide abil. Peagi on kevad, ees Seto Pitsipäevad, rohevahetus, iloõdagud ja uued näitused. Muutusi tuleb ka Tsäimajas.

Olete oodatud muuseumi igal ajal ja iga ilmaga!