Ongi kaugetelt maadelt tagasi meie looduse ühed pärlid: hallhaigrud. Ja projektil „Haigruotsija" on algamas kuues hooaeg. Kokku on tulnud teateid haigrutest napilt üle kuuesaja ja kaardil on juba 55 kindlat Eestimaist kolooniat, mis tähendab seda, et „Haigruotsija" (allakirjutanu) on kolooniate kaardistamisel lõpusirgel. Kolooniate koguarvuks pakun kodumaal ca 60. „Haigruotsija" eesmärgiks on siis kaardile saada kõik kolooniad, kaardistada pesitsusaegsed (aprillmai- juuni) ja pesitsusjärgsed (augustseptember- oktoober) toitumispaigad. Samuti võiksid meie haigrukolooniad olla lageraiie keelu all. Alaprojekti nimeks „Haigrukaitse". Haigruprojekti lõppsõnaks peaks olema haigrute elu-olu tutvustav raamat „Haigrumaailm".

Kõik haigruteated ka Kareda vallast on teretulnud. Allakirjutanu ootab teateid uute kolooniate kohta, samuti üksikpesitsejate kohta. Samuti on oodatud kõik lennusuunad, et leida üles uusi kolooniaid. Samuti huvitavad Haigruotsijat kõik toitumispaigad. Teadete puhul on tähtis edasi anda haigruvaatluste tegemise täpne koht ja aeg. Haigruteated võib saata aadressil: marek53@hot.ee või edastada numbril: 3220662

Marek Vahula, wabakutseline Haigruotsija