Kuna aga ka selles artiklis jätkab Ingvar Saare temale omaks saanud stiili pilgata ja mõnitada ka minuga seotud inimesi, siis lubatagu mul siiski vastata.

Kõigepealt jääb mulle pisut arusaamatuks, mis täpselt häirib vallavanemat volikogu opositsiooni töös. Kõigepealt võib välja lugeda etteheite, et opositsioon on vaikne ja „mugavusstsoonis". Sellest järeldab Ingvar, et teised valimisliidud toetavad nende tegevust, olgugi, et „mõnikord vastu hääletades". Ma ei loeks toetuseks seda, kui pärast nelja aastat ühist valitsemist lahkub valimisliidust osa rahvast ja kandideerib uutel valimistel uue nime all. Pole saladus, et sellise julguse eest on kõvasti lõivu makstud.

Tõsi, ega opositsioonil eriti muid vahendeid oma mittenõustumist näidata polegi, kui vastu hääletades. Loomulikult toetab opositsioon algatusi ja ettepanekuid, mis on nende arvates läbipaistvad ja mõistlikud. Aga kui siis häälekamalt oma rahulolematust väljendatakse, saab vastuolijale osaks ridamisi süüdistusi, küll pahatahtlikkuses, küll kõiges muus. Ingvar heidab ette isegi vallamajas koopiate tegemist, kuigi selle eest maksan ma ise ja lõppude lõpuks teengi ma ju volikoguliikmena oma tööd!

Austav dirigendiroll

Ingvar on omistanud mulle dirigendirolli, kes, nagu tema nägemusest võib aru saada, juhib kogu vaenutegevust vallavalitsuse vastu. Dirigeerida oleks vist tore, aga pean Ingvarile pettumuse valmistama. Seni olen volikogus palunud vastuseid küsimustele, mis on tekkinud Kihnu valla elanikel. Loodan, et Ingvar ei ole nii naiivne ega arva, et kõik peavad õigeks vallavalitsuse rahakasutust või käitumist mitmete tähtsate otsuste tegemisel.

Nüüd aga asjast. Eelmisel aastal tõstis volikogu Mare Mätase ettepanekul vallavanema palka 1050-lt eurolt 1300-le. Lisaks on vallavanemale ette nähtud kuni 250 eurot kütusekompensatsiooni. Ettepaneku põhjenduseks oli, et muidu võib vallavanem Ingvar Saare lahkuda ja kust siis jälle sellise toreda vallajuhi leiame. Enne palgatõusu ettepanekut eraldas Kihnu vallavalitsus raha SA-le Kihnu Kultuuriruum 2350 eurot omafinantseeringu katteks ja pärast ettepanekut samas mahus. Igati tore, kui vallavalitsus leiab vahendeid! Aga tsiteerigem vallavanemat: „Vaieldamatult on raha üks motiveeriv jõud, makstagu seda siis endale või kellelegi teisele. Teisel juhul vist motiveerivamgi".

Ingvaril on õigus - ettepaneku sisse seada volikogu liikme nn töötasu oli tõesti tingitud vallavanema palgatõusust. Esialgse summa - 100 eurot pakkusin välja arutelu algatamiseks. Lisaks võimekale vallavanemale, kes palgatõusu saamata võib lahkuda, pakiksid oma asjad võib-olla ka volikogu liikmed. Samas tuleb tunnistada, et volikogu liikmel kaasneb siiski ka oma tööga kulutusi, mida ta võib-olla ei peaks oma taskust kinni maksma. Sellele ei vaielnud keegi ka vastu. Aga väga tore on lugeda, et mõistlik ettepanek vähendada summat 50-lt eurolt 30-le tuli valimisliidult Parem Kihnu. Veelgi parem oleks ju välja paistnud, kui nn volikogu liikme töötasust oleks hoopis loobutud, aga seda ettepanekut Valdo ei teinud, eks temalgi hakka „räimerahad" otsa saama.

Kihnus õpetatakse lastele, et haigus ja vanadus on kaks asja, mille üle ei naerda, sest nende eest pole keegi kaitstud. Ingvar kirjutab, et Juku ettepanek oli maksta tasu ka siis, kui istungilt on puudutud. Seda tõesti arutati. Volikogus üldse arutatakse palju asju. See ongi meie töö. Aga mõnitada seda, et inimene pidi haiguse tõttu volikogu istungilt puuduma ning vihjata, nagu oleks ta selle eest ikkagi tasu soovinud...?! Mul pole lihtsalt sõnu...

Koolimajas ruumipuudus

Aga nüüd kooli juurde. Küsin otse : miks ei või mind Kihnu vallavolikogu liikmena huvitada, mis toimub Kihnu koolis? Miks peab Kihnu vallavanem minu õigustatud huvi pealetungiks ja populismiks?

See, missuguseks on muutunud viimastel aastatel Kihnu kool, on kahetsusväärne. Ruumipuudus, viletsad töötingimused nii lastel kui õpetajatel. Lasteaed on ruumipuuduses vaevelnud avamisest saati. Nii Ingvar kui endine vallavanem Annely Akkermann on selles süüdistanud lapsevanemaid, kes ei olnud rahul lasteaia avamisega/laiendamisega kooli arvelt, kuid ometi kasutavad nüüd agaralt lasteaia teenuseid ! Algselt lubati, et kool ei kaota lasteaia tõttu ühtegi ruumi. Projekti teine etapp, mis nägi ette muuhulgas ka teise korruse väljaehitamise, jäi aga teostamata. Miks? Kelle vea tõttu?

Aga nüüd Ingvari liitmisoskuse juurde. Ehkki Ingvar seda otse välja ei ütle, vihjab ta tõenäoliselt eraettevõtjatelt ruumide rentimisega tõsiasjale, et minu abikaasa on samuti ettevõtja. Kas see tähendab, et iga kord, kui ma räägin eraettevõtjatest, pean ma silmas oma abikaasa ettevõtet?

Äkki värskendad mu mälu, Ingvar, ja ütled, kes, millal ja kus pakkus välja ruumide rendi eraettevõtjalt. Kes, millal ja kus on pakkunud vallavalitsusele rendiks Kihnu Poe ruume? Kui tegemist on sinu sõpruskonnas levivate hirmudega, siis kas peaks neid esitama kohaliku lehe veergudel? Kartus peab olema suur, sest mõned aastad tagasi keelas Ingvar oma suulise ukaasiga valla allasutustel Kihnu Poest isegi WC-paberi ostmise.

Veel üks väike õiendus. Valla kaebas 2009.aastal kohtusse minu abikaasa firma, OÜ Insula, mitte mina. See, kui palju kulus Insulal kohtukuludeks, ei ole üldse vallavanema asi arvata, sest ettevõtja kulutab kohtus käies enda, mitte maksumaksja raha. Leping loeti kehtivaks! Lepingu lõpetajaks loeti minu naise ettevõte, OÜ Insula, mitte Juku. Kui kohus nii otsustas, siis mis seal ikka. Oma abielu ma siiski lahutada ei kavatse, hoolimata sellest, et Ingvaril näikse olevat sellega tõsine probleem.

Miks ma tegin ettepaneku tõsta kogu kooli personali palku? Aga sellepärast, miks paljud toetasid kuutagust haridustöötajate streiki. Et õpetajad ja ka lasteaiakasvatajad saaksid raske töö eest õiglast tasu! Muidugi, ega raha selleks pole lihtne leida. Kõik algab prioriteetide seadmisest. Aga millega oleks õpetajad pidanud kaasa minema? Mina tegin ettepaneku ja õpetajad sellele vastu ei olnud! Muud „kaasaminekut" nagu ei ootakski! Ja mis partorgist on jutt?!

Mis puutub Kihnu positiivset meediakajastust, siis tõsi, Kihnu on alates 2005. aastast meedias äärmiselt positiivset kajastust leidnud. Eriti, mis on seotud valla tegemistega. Kohati meenutades stiili „viisaastaku plaan nelja aastaga!" Ainuüksi lasteaia avamisest ilmus väikeste vahedega 5-6 uudist, lõpuks muutus asi paljude silmis juba naeruväärseks. Missugused probleemid on pooliku lahenduse tõttu hiljem tekkinud, juba nii suurt kajastust ei leia.

Kui Ingvar peab silmas minu avaldust riigikogu korruptsioonivastase võitluse komisjonile, siis sinna see ka läks. Ja mina pole seda kusagile mujale meediasse saatnud. Kuidas info sellest näiteks Eesti Ekspressi sahinate rubriiki jõudis, teab Ingvar minust paremini. Selles olen ma veendunud. Seega on vallavanema jutt mingist minu artiklist lihtsalt vale. Arupärimise koostasin seetõttu, et soovisin komisjoni arvamust olukorra kohta, kus valla osalusega osaühingu rahaeraldisi otsustavad samas osaühingus osalust omavad vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed. Samas puudub minul volikogu liikmena näiteks igasugune õigus saada teavet selle raha hilisema kasutuse kohta, kuna tegemist on äriühinguga.

Muidugi pean tunnustama Ingvarit tõsise enesekriitika eest! Hea kuulda, et vaeva on nähtud selle nimel, et Juriidiliselt Oleks Kõik Korrektne (JOKK) ja NÄILISELT samuti õige. Soovin Ingvarile jõudu! Kindlasti ei saa see kerge olema.