Uues 13-kohalises lastehoius hakkavad lastega tegelema rõõmsameelsed ja nooruslikud avatud südamega lapsehoidjad,kellel on erialane haridus ning pikk töökogemus. Lisaks Eesti Vabariigi poolt nõutavale koolitusele lapsehoidmise jaoks on töötajatel läbitud mitmed toetavad koolitused tööks lastega (Gordoni pereteraapia,mänguterapeutilised tehnikad, loovteraapia jpm).

Pereabikeskus on avatud koostööks lastevanematega, kes võivad igal ajal lastehoiu tegemistes osaleda, ettepanekuidteha või muul moel kaasa lüüa. Koostöö koduga on lapse arengu seisukohalt väga oluline.

Lastehoius saavad lapsed piiramatult mängida, õues viibida, tegeleda juhendajate käe all erinevate loovate, sportlike jaharivate ning arendavate tegevustega, süüa ja lõunauinakut pidada.

Lastehoid tegutseb lapse sotsiaalset arengut soodustava liitrühma ehk pererühmana, kus lapsed kasvavad nagu erinevas vanuses õed ja vennad. Sellise lähenemise üheks suureks eeliseks on, et erinevas vanuses lapsed õpivad omavahel suhtlema ning sõbrunema, teineteist toetama ja aitama.

Pererühmas kujuneb lapsekoostöövalmidus ja empaatiavõime, areneb suhtlemisoskus erivanuseliste kaaslastega. Lapskasvab teadmisega, et saab julgustust ja tunnustust nii vanematelt, noorematelt kui ka täiskasvanutelt. Nii õpib laps ise otsustama ja valikuid tegema ning endast erinevate inimestega arvestama. Lapse tulevasekoolivalmiduse juures on üheks suurimaks faktoriks justnimeltsotsiaalne küpsus ning adekvaatne enesehinnang, mille arendamise parimaks keskkonnaks peetakse pererühma.

Pereabikeskus kasutab oma töös lastega palju seostatud tegevust -ühte tegevusse onpõimitud erinevad valdkonnad,mida saadavad kõne, seletused, loendused ja vaatlused. Neid teadmisi kinnistatakse käelise tegevusega. Lapsed on erinevad ja ka nende areng erinev. Selliste tegevuste kaudu avanevad laste tugevad ja nõrgemad küljed ning koos lapsevanemagaüritatakse leida võimaluse lapse aitamiseks, julgustamiseks ja arendamiseks. Läbi mängulistetegevuste õpetatakse last endast väiksematega arvestama, neid aitama ja hoidma, koos õpitakseerinevaid igapäevaseid praktilisi tegevusi ning jõukohaseid koduseid töid.

Lastehoid on avatud varahommikust kuni õhtuni, et ka linnas tööl käiv vanem saaks oma lapse hoidu tuua. Avamisaegadesuhtes arvestatakse lapsevanemate soovidega.

Hoiu täiskoha hinnaks (5 päeva nädalas) on 213 eurot, millestSauga vald kompenseerib oma elanikele 66%. Kokkuleppel saab last hoidu tuua ka poolekspäevaks, ainult õhtuks, mõnedkorrad nädalas või ka tunnikaupa.

Ettepanekud ja küsimused ning täpsem info aadressil keskus@pereabikeskus.ee või telefonil 5332 3969.

Aina Alunurm, Jinesselja lasteaia direktor:

Lastehoiuteenust pakutakse eelisjärjekorras vanematele, kelle laps on arvatud Jänesseljaja Tammiste lasteaia järjekorda. Juunikuus esitatakse pereabikeskusele lasteaedade poolt järjekorra nimekiri, kes ei ole koha saajad, ning nendele pakutaksegi lastehoiu võimalust. Lastele alates vanusest 1,5 aastat on vägagi sobilik ja lapsesõbralik lastehoiuteenus, kuna põhirõhk on sotsiaalsete oskuste arendamisel ja mängul; samuti on vanemal võimalus paindlikult lastehoiuteenust kasutada, arvestades lapse kohanemise japere vajadustega.