Liik paljuneb kiiresti, pea 5-6 korda aastas ja marjatera koorumisprotsent olevat väga hea, väidavad kalauurijad. Kasvab kuni 30 cm pikkuseks.

Tõenäoliselt seab ümarmudil end peagi sisse ka meie mageveekogudes. Arvatakse isegi seda, et temast võib tulevikus saada asendaja kahanevatele räime- ja kiluvarudele.

Agressiivse kalana tõrjub ta välja kohalikke liike. Kaluritel on tõsine kartus, et lisaks kormoranile võib ka ümarmudil väljapüüke ebasoovitavalt mõjutada.

Selle võõrkalaliigi vallutusretke pole võimalik inimese käega mitte kuidagi pidurdada, loota saab vaid looduslike vaenlaste peale (nagu kormoranidele merikotkas).

Samas on liigi noorjärgud heaks toiduks ahvenatele, mis soodustab arvatavalt ahvenavarude taastumist.