Vallavalitsuse tellimisel algas tee remont Leholas 21.mail, tööde läbiviijaks AS Nordecon Keila osakond. Tööde käigus eemaldati teepeenardelt kasvupinnas, toimus olemasoleva teekatte freesimine, planeerimine ja freespuru lisamine.

Peale eeltoodud tööde teostamist teekate tihendati ning pinnati üle. Lisaks täideti freesimisalalt väljajäävad asfaltkatte löökaugud kruuskillustiku ja bituumenemulsiooniga.

11.juunil tööd lõpetati ja nüüd peaksid Lehola teed aastateks korras olema.

Teede hoidmiseks paigaldati sissesõiduteedele veel lisaks raskeveokite kogumassi piiravad keelumärgid. Klooga järve ujumiskohas alustati töid 8.juunil ja ujumissilla avamine toimus juba nädal aega hiljem. Siinjuures tänan abivallavanemaid Peeter Kõresaart ja Kert Jalakat, haldusspetsialisti Andi Alterit ning AS Lahevesi esindajat Jüri Karismad, kelle juhtimisel kõik need tööd teostatud said. Ujumiskohast on pikemalt veel juttu samas lehes.

Koostöös vallavalitsusega korraldab Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus juhataja Urve Luhti eestvedamisel juba kuuendat aastat järjest laste töö- ja puhkemalevat. Heaks koostööpartneriks on kujunenud AS Farve, kes on hoolitsenud selle eest, et lastel oleks võimalik teha tööd ning teenida endale suveks taskuraha. Selle aasta maleva pikkuseks on üks kuu ning 40 noorel vanuses alates 13 eluaastat on võimalik selles osaleda.

Malev on töökasvatusliku eesmärgiga: noortele tutvustatakse tööohutust ja seadusi ning räägitakse erinevatest ametitest. Korraldatud on vestlusring kohaliku konstaabli Kadi Kuuseojaga ja noorsoopolitseiniku Valeria Siminkoga.

Meelelahutusliku osa täidavad kinokülastused ning erinevad ühised väljasõidud.

Juunikuu on aeg, kus paljud lapsed lõpetasid lasteaia, et peale suvepuhkust alustada järgmist etappi elus - kooliteed. Samuti on see koolide lõpetamiste aeg ja paljud õpilased peavad nüüd jätkama oma õpinguid teistes koolides. See on ühtlasi rõõmus, aga ka nukker aeg. Rõõm on kooli või lasteaeda lõpetada, kuid samas on see kurb neile, kes peavad jätkama uut õppeaastat teistes koolides. Neil tuleb ju lahkuda armsaks saanud majast, toredatest õpetajatest ja paljudest sõpradest. Siinkohal soovitangi kõigile: „Hoidke oma sõpru, sest neid on tegelikult maailmas nii vähe! Nad on kui inglid, kes toetavad sind, kui su tiivad sind enam ei kanna!"