IT sajandi mõjud peidavad üha enam inimesi tubadesse väreleva ekraani ette. Sageli kohtame inimesi, kes on võõrandunud loodusest niivõrd, et ei suuda ära tunda kasvõi kümmet Eestis kasvavat puud, põõsast, lindu või metslooma. Paljudele võib see väide laimuna tunduda, kuid tegelik elu näitab siiski muud.

Siinkohal võiks kivi visata koolide kapsaaeda ja oodata, et koolmeistrid ja õpetajad teeksid rahva harimiseks rohkem tööd, kuid paraku on ainete maht ja tundide arv seatud nii, et elustiili kujundamiseks tundidest üksi ei piisa.

Koos soomlastega

Mida siis teha? Õpetajana olen leidnud üheks võimaluseks osaleda lastega keskkonnateadlikkuse projektides. Nüüd juba neli aastat ongi need Kiili kooli algkooli osas õppetöö kõrval toimunud. Olen püüdnud projektitööga õpilastesse tiksuma panna keskkonnast hoolimise ja ümbritsevaga arvestamise mõtted.

Tänavuse projekti tegi eriliseks selle rahvusvaheline vorm. Nimelt tegutsesid koos Kiili kooli ja Soome Askola valla Juornaja Kirikuküla koolide õpilased. Teine teiselpool Soome lahte uurisime ümbritsevat keskkonda, otsisime probleemseid kohti ning üritasime leida nende põhjusi.

Õppisime tundma ümbritsevat loodust, koostasime uurimistöid ja esitlusi. Valmis Eesti metsloomi tutvustav film, mille tegelasteks 2A klassi õpilased. Töösse olid kaasatud ka vanemad.

Koduste arutelude järgselt tõid lapsed kooli hulga toredaid ja asjalikke nippe, mida saab kasutada keskkonda säästvamaks eluks. Fotokonkursid "Puude vahel" ja "Minu loom/ Olen loom" andsid peredele võimaluse koos looduses tähelepanelikumalt ringi vaadata ja oma fantaasial lennata lasta. Fotosid oli sadu - üks imelisem kui teine. Usun, et võitjaiks olid kõik koos tegutsenud pered. Tänu teile!

Meisterdasime palju looduslikest materjalidest ja jääkmaterjalidest. Eriti põnev oli koos jahimeestega metssigu toitmas käia ning nahkade ja koljude järgi loomi tundma õppida. Kogu aasta jooksul olime palju õues nii loodusradadel matkates kui kooliümbruses õppides. Matkapäevikutesse ja veebilehele panime kirja nähtu ja kuuldu.

Käisime külas

Projekti suursündmuseks oli partnerkoolide külastamine. Meid võeti avasüli vastu. Tundsime end kui kuninga kassid. Nägime Askola valla kauneimaid ja põnevamaid paiku ning külastasime ka Porvoo linna.

Projektikoosolekul Kirikuküla koolis tutvustasime partneritele aasta jooksul tehtut ja õpitut. Kingituseks jäid plakat Eesti metsaasukatest, jääkmaterjalidest valmistatud võimas makett ja hulgaliselt laste joonistatud piltsõnastikke, et naaberrahvas ikka eesti keele ka selgeks saaks. Tundus, et neist viimastest olidki naaberriigi õpilased kõige enam huvitatud.

Tore, et saime viibida ka koolitundides ning päris uhke oli soomlastele selgeks õpetada rahvastepalli mäng. Meile nii argipäevane mäng oli seal täiesti tundmatu. Koos mängides said reeglid selgeks ja lusti jagus kauaks. Kooli direktor Eeva oli kindel, et seda rahvastepalli mängitakse Kirikuküla koolis edaspidigi.

Juorna küla algkoolis toimusid rühmatööd, kus segarühmadel tuli näidata oma teadmisi looduse tundmises. Laulsime koos hümni ja saime osa tervituskontserdist.

Kolm päeva Soome pinnal möödusid kiiresti. Hinge jäi palju soojust ja rõõmu, mis edaspidiseks koostööks rohkelt motivatsiooni andis. Uued plaanid said paika pandud ning juba sügisel jätkame taas ühiseid tegevusi. Projektiaasta lõpetas juba traditsiooniline preemiaekskursioon, mis seekord tutvustas Kesk-Eestit. Jälle õppeprogramm, seekord Aegviidu loodusradadel, põnevad hetked Järva- Jaani Tuletõrjeseltsi entusiastidega, või valmistamine Piimandusmuuseumis, karused sepad Valtus ja loomulikult veemõnude nautimine Paide Tervisespordi keskuses. Kaks päeva põnevaid tegevusi, milles ikka kordumas õpetussõnad "Vaata enda ümber! Märka ja hooli! Kus iganes sa ka poleks, õpi arvestama ümbritseva keskkonnaga!" Huvilised saavad põhjalikuma ülevaate meie aastast veebilehelt www.virosuomi.webs.com.

Tänan kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, kes selle aasta projektitöösse oma panuse andsid! Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.