Laulasmaa laada algatajaks ja peakorraldajaks oli Laulasmaa Emadeklubi, kellega oli vallal väga meeldiv koostöö.

Suured tänud neile tegusatele inimestele, kes sellise laheda ja hästi korraldatud ürituse korraldasid ning läbi viisid.

Laadale oli kokku tulnud üllatavalt palju kauplejaid ja samuti ostjaid. Korraldajate poolt oli hästi läbi mõeldud just see, et kaubeldi võimalikult erinevate kaupadega ning osutati erinevaid teenuseid. Osta võis käsitööd, aiasaadusi, toidukaupu, tarbeesemeid, aga ka värve, laevamudeleid jne. Autode parkimisega oli natuke raskusi, aga kes vähegi üritas, see koha ka leidis. Rääkides peale üritust korraldajatega, jõudsime ühisele järeldusele, et selline laat peab kindlasti ka järgmisel aastal toimuma.

Päeva lõpetas teine suursündmus, milleks oli Laulasmaa kooli lähedal asuva spordiväljaku avamine. Kohale oli tulnud palju rahvast, millest võib järeldada, et selle ehitamine oli igati õige otsus.

Mõte rajada Laulasmaale spordiväljak tekkis külaelanike seas selle aasta kevadel ja üheskoos vallaga leiti selleks ka vahendid. Kerge see ei olnud, kuna valla eelarvesse polnud seda planeeritud, kuid peamine on tahe ja me saime sellega üheskoos hakkama. Nagu on öelnud Mark Twain: „Kahekümne aasta pärast oled sa rohkem pettunud asjadest, mida sa ei teinud, kui asjadest, mida sa tegid."

Kohalikud elanikud püüdsid leida aastaid uusi võimalusi mitmekesistamaks selles piirkonnas vaba aega. Leiti isegi krunt, kuid koostöö eelmise vallavalitsusega millegipärast ei sujunud ning asi edasi ei liikunud.

Keila Vallavalitsus sõlmis enne ehitamise algust osaühinguga KXR avaliku teenuse kasutamise lepingu 10 aastaks. Lepinguga andis vald KXR OÜ-le ülesande, mis seisnes spordiväljaku väljaehitamises ja avalikku kasutusse andmises. Vald tasub igakuuliselt täitjale vastavalt maksegraafikule ja sellest tulenevalt on väljak kasutamiseks kõigile tasuta.

Kooliajal on mänguväljak mõeldud Laulasmaa koolile sporditundide ja spordiürituste läbiviimiseks. Koolile kehtib siis eelisõigus esmaspäevast reedeni (kell 7.00 kuni 16.00), välja arvatud riiklikud pühad.

Teistel aegadel võivad seda kasutada kõik soovijad. Muuks otstarbeks võib väljakut kasutada üksnes poolte vahel kokkulepitud alustel ja tingimustel, kusjuures ürituste läbiviimise eelisõigus on vallal.

Mängida saab seal nii korvpalli, klassikalist ja rannavõrkpalli ning tennist. Väljaku rajamise üks eestvedaja ja OÜ KXR esindaja Kristina Pärni selgitas: „Paljud tööd tehti ära talgu korras. Lapsevanemad ja lapsed raiusid võsa, tasandasid platse ning asfalteerisid neid. Ehitajaks oli KXR OÜ ning suuremad äriühingutest sponsorid AS-id Frelok, Nordecon, Bestnet, Feb ja Colorex Sweden AB, Silman, Baltic Bolt ning eraisikutest Sven Liivak, Ivo Kallas jt."

Kohalike elanike sõnul plaanivad nad rajada sinna veel ka laste mänguväljaku ning talvel kasutada väljakut liuvälja ning uisuplatsina.

Peale mänguväljaku avamist toimus korvpallikohtumine tähtede ja Keila valla meeskonna vahel, kestvusega 2x10 minutit. Tähtedest olid kohal Martin Müürsepp, Gert Kullamäe, Tair Tenno, Alar Varrak, Howard Frier ning Priit Lokutšievski. Kohtunikuks oli mitte vähem tuntud Aleksei Tammiste. Keila valda esindasid Kalev Laast, Mart Arrak, Karl-Peeter Junk, Magnar Oder, Märt Mandri, Oskar Tammiste ja Ülar Jõesaar. Kuigi vahepeal oli mäng viigis ja isegi valla meeskond suutis ette minna, siis võidu vormistasid ikkagi profid, seisuga 55:36.

Samal ajal, kui Laulasmaa spordiklubi eestvedaja Mati Kaljumets võidukarika Martin Müürsepale ulatas, algas äge äikesevihm, mis kahjuks lõpetas ka selle ürituse.

Lõpetuseks tänan ma Keila valla nimel südamest kõiki, kes te oma jõu ja nõuga selle väljaku valmimisel abiks olite. Nii tore, et meie seas on inimesi, kes on nõus loovutama osa oma maast, inimesi, kel ei ole kahju oma ajast, ja inimesi, kes ei karda oma käsi määrida. Tänu teie tegemistele on see spordiväljak nüüd valmis.