Uurimusse kaasati Pennsylvania nelja suurema piimakarjakasvatuspiirkonna farmid ja ternespiima proove koguti holsteini tõugu lehmadelt. Esmalt mõõdeti ternespiima rasva-, proteiini-, laktoosi- ja kuivainesisaldust. Analüüs näitas suhteliselt standardseid väärtusi, mis olid sarnased 40 aastat tagasi leitule. Kuigi proovide keskmised näidud on head, varieeruvad need suures ulatuses.

Võrreldes 20 või rohkem aastat tagasi võetud proovidega oli uuritud proovides mineraalide ja mõnede vitamiinide tase märgatavalt kõrgem. See näitab, et tänapäeval pööratakse kinnislehmade söötmisele varasemast suuremat tähelepanu.

Teine väga tähtis ternespiima koostisosa on immunoglobuliinide sisaldus. Kogutud proovide väärtused varieerusid suures ulatuses, kuid muret tekitavam oli asjaolu, et proovide immunoglobuliini kontsentratsioon oli 47 mg/ml (IgG, IgA ja IgM sisaldused kokku). Üldiselt peetakse piiriks hea ja vaevu piisava ternespiima vahel 50 mg/ml.

Selleks, et saada kõrgeima võimaliku toitainete tasemega ternespiim, on väga oluline pärast poegimist lüpsta lehma niipea kui võimalik. Parimate tulemuste saamiseks tuleks ternespiim koguda esimese kahe tunni jooksul pärast poegimist.

Eelnevad uuringud on näidanud, et kui esimese lüpsi ternespiima kogus suureneb, siis keskmisena langeb ternespiima kvaliteet. Põhireegel on, et kui lehm annab esimesel poegimisjärgsel lüpsil rohkem kui 6,8 kg ternespiima (eeldusel, et udar on täielikult tühjaks lüpstud), siis üsna tõenäoliselt on selle kvaliteet madal.

Lehmad, kelle nisad enne poegimist lekivad või keda enne poegimist lüpstakse, on kaotanud suure osa ternespiima kvaliteedist. Ternespiima kogumisega viivitamisel võib IgG tase langeda immunoglobuliini kudedesse tagasiimendumise, IgG kontsentratsioon langeda eritatud piimakoguse suurenemise tõttu või nende kahe faktori koosmõju tulemusena.

Kuigi mitmed ternespiima käitlemise aspektid pole uued ega drastiliselt muutunud, on vasikate suremus ja haigestumise tase jätkuvalt sama, mis 15-20 aastat tagasi. Üks võimalus, kuidas parandada vasikate tervist ja heaolu, on viia ternespiima kvaliteedi ja käitlemise praktika kõrgemale tasemele.