Projektis „Romantiline rannatee" osalevaid koostöö partnereid on palju ja projekti eesmärgiks on juhatada turiste erinevatesse huvipakkuvatesse kohtadesse Pärnumaal. „Roman tiline rannatee" ühendab endas teid ja radu, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi, mis jäävad Pärnumaa kümne (Hääde meeste, Tahkuranna, Saarde, Sauga, Lavassaare, Koonga, Audru, Tõstamaa, Varbla ja Kihnu) valla piiridesse. Pärnu maa „Romantilise rannatee" külastajale on loodud koduleht www.rannatee.ee, mis on igati abiks puhkuseplaanide sead misel.

Palju huvitavaid kohti

Õppereisi alustati Sauga Avatud Noortekeskuses, kus keskuse juhataja Ivika Uslov andis ülevaate noortekeskuse kujunemise loost.

Õppepäeval külastati Tam-me aiandustalu ja tutvuti ravimja maitsetaimede näidisaiaga, kus kasvamas põnevad köögiviljad ja kulinaarias kasutamist leidvad ürdid. Aiandustalu ekspordib oma saadusi ka väljapoole Eestit, eksootilisemaks sihtkohaks on Jaapan.

Lavassaare valla külastus möödus sealse volikogu esinaise juhtimisel. Valda peamiselt valit sevad naised on olnud usinad projektikirjutajad ja mitmed väikevallale üle jõu käi vad prob leemid on saadud just euro toetuste abil lahendatud.

MTÜ Ühinenud Ranna rahvas on ehitanud Pärnu lahe äärde koolituskeskuse Rannarahva Mõttekoda, mis valmis käesoleva aasta kevadel tänu Leader-rahastusele koos hakkajate ran na kaluritega ja kus MTÜ planeerib korraldada koolitusi ranna rahva kultuuri ja tegemiste kajastamiseks. Toimus kohtumine ka kohalike ranna kaluritega ning põhjaliku ülevaate MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevusest ja projektidest andis tegevjuht Esta Tamm.

Huvitavamaks elamuseks õppereisil osalenutele oli Varbla vihmaussi kompostmulla tootmistalu külastamine. OÜ Ökomuld korraldatud veise sõn nikust kompostmulla tootmine oli heaks eeskujuks nutikusest ja võimalustest, mida väheste vahenditega on võimalik saada nõukogudeaegsest tühjalt seisma jäänud laudast.

Külastajaid jagub

LEADER-projekti abil on saanud elu sisse ka paljud Kihnu saare tegemised. Kena sõit autokastis viis õppereisil osa lejad tuletorni, muuseumi, kirikusse ja rahvamaja lähistele. Kinnitust sai tõsiasi, et renoveeritud vaatamisväärsusi tulevad turistid külastama ka Eestist kaugemalt. Asjatundlik giid Mare Mätas muu tis ekskursiooni huvitavaks ja elulähedaseks.

Õppereisi lõppakordiks olnud Augustiunetuse festivali külastus Pärnus andis kinnituse, et Romantilise Rannatee keskpunkt on ikkagi maakonnakeskus. Samuti said õppereisil osa lejad kinnitust tõsiasjale, et piirkonna efektiivne turundamine on võtmeküsimus. Kohvikus "Liivi lahe räimerada roman tilisel rannateel", mis pakkus rannakülade maitse elamusi. Külastajaid igatahes jätkus. Suur aitäh LEADERi tegevjuhile Mer le Laagrile sisuka reisi eest!

Reisil osalenud MTÜ Kostivere Seltsi liikme Mare Treibergi sõnul oli reis huvitav ja saadi palju toredaid ideid. „Eks üks oluline osa LEADER-programmi eesmärkidest on kogemuste vahetus. Nähtu ja kogetu põhjal võime kinnitada, et kui on pealehakkamist ja tahtmist, siis on kõik võimalik!"