See aitab meil valikuid teha ja loob tunde, et juhime oma elu. Valime neid olukordi, mis sobivad kokku meie arusaamaga endast, ja jätame valimata need, mis seostuvad omadustega, mille kohta arvame, et neid meis ei ole. Kui me teame, kes me oleme, ja lähtume oma valikuid tehes iseendast, siis miks ometi oleme me aeg-ajalt ikka silmitsi sisekonfliktidega?

Sellele küsimusele vastust otsides võime avastada, et see, mida me tajume minana, on vaid väike osa sellest, mis meis on. Tegelikult on meis kõigis palju rohkem erinevaid osasid ehk minasid kui me iial oskame arvata. Mina tänendab antud juhul teatud omaduste kogumit, millele saab anda ühise nimetaja. Igal minal on oma eesmärk, sõnum, energia ja roll meie elus (nt trügija - ambitsioonikas, tahtejõuline, sunnib sind pidevalt liikuma eesmärkide suunas, ei luba sul lõõgastuda ega puhata; kui ta domineerib, siis võid tunda ennast kurnatuna või olla stressis).

Võib öelda, et meil kõigil on bussitäis minasid, keda me enesele teadmata kaasas kanname. Need ilmnevad näiteks kohtumistel teiste inimestega.

Kõik me oleme kogenud, kuidas me ühe inimesega käitume üht- ja kellegi teisega hoopis teistmoodi. Üks inimene nagu aktiveeriks meis teatud osa, teisel aga on hoopis teistsugused omadused. Erinevate minade teadvustamine annab suurema valikuvabaduse, võime märgata uusi võimalusi ning luua kontakte erinevate inimestaga.

Mõnikord satuvad meie minad konflikti (nt truu abikaasa ja flirtija). Tajume seda endas vastandlike soovidena ja mõtetena, nagu kaks inimest vaidleks meie peas ning tahaks meid tõmmata oma poolele. Neil mõlemal on oma eesmärgid ja argumendid (nt sa peaksid rohkem pingutama, et karjääriredelil tõusta vs oluline on, et sa tunned ennast puhanuna ja hästi, siis jõuab kõik vajalik õigel ajal sinuni).

Sisekonflikt tekitab halva enesetunde ning see pärsib meie otsustusvõimet. Oluline on teadvustada, et mõlemad konflikti osapooled soovivad mulle head ning hoolitsevad minu erinevate vajaduste rahuldamise eest. Nüüd tuleb appi võtta neutraalne kohtunik, kes suudab mõlemad pooled ilma hinnanguteta ära kuulata ja sobiva otsuse langetada. Tal ei ole oma soove ega eelistusi, seetõttu suudab ta vastaseid mõista ja aktsepteerida. Kui mõlemal konflikti osapoolel on lubadus lõpuni rääkida, kaob meist pinge ning saame rahulikult otsuse langetada.

Olukord võib olla keerulisem, kui sisekonflikti üheks osapooleks on peidetud või allasurutud mina. Meis on minasid, kes ei ole hetkel nähtavad või ei ole me nende olemasolust üldse teadlikud. Samuti on meis minasid, keda üritame eitada ja alla suruda. Näiteks kui inimene, kes enamasti on lahke ja abivalmis, käitub ühel korral omakasupüüdikult, siis võib ta sattuda segadusse, tunda häbi ja süütunnet. Tõenäoliselt hakkab ta omakasupüüdlikkust eitama ja allasuruma.

See aga ei tee seda omadust olematuks. Kui inimene ei taha teatud omadusi tunnistada, siis muutuvad need omadused juhitamatuks ja üllatavad teda ootamatult. Selleks, et oma elu teadlikult juhtida soovitud suunas, on vaja julgust näha ning teadvustada oma erinevaid minasid. Alles siis on võimalik neid suunata nii, et nad ilmneksid sobival ajal ja kohas ning tooksid kasu nii endale kui ka teistele. Minad on nagu tööriistad, mida tuleb õppida kasutama, et nende abil luua endale rahuldustpakkuv elu. Üks võimalus selleks on osalemine enesearengukursusel "Reis sisemaailma", kus on võimalik iseennast avastada läbi uute teadmiste, grupitöö, harjutuste ja juhitud kujutluste. Kursus toimub Viimsi Huvikeskuses.

Kui grupitöö ei sobi, siis on võimalik endaga tegeleda psühholoogi vastuvõtul.

_______________________________________________________________

Enesearengu töötuba

"Reis sisemaailma" on enesearenduslik grupitöö. Kohtumiste käigus uurime oma erinevaid kihte selleks, et avastada või taasavastada midagi enda kohta. Igas peatuspaigas ootavad põnevad harjutused, juhitud kujutlused, arutelud, teadmised. Üks kohtumine kestab 2 tundi.

Kaasa võtta: uudishimu ja avastamisrõõm

Kohtumised leiavad aset alates 19. septembrist kolmapäeva õhtuti kell 18.30-20.30 Viimsi Huvikeskuse kohvitoas II korrusel

Teejuht: Janne Kants

Osalustasu: 10 eurot kord

Vajalik eelregistreerimine telefonil 55 640 559 või e-posti aadressil janne.kants@gmail.com

Juhendaja tutvustus psühholoogilise nõustajana: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala bakalaureuseastme.

Pereterapeudi kvalifikatsiooni olen omandanud nelja-aastase perekonnapsühhoteraapia koolituse käigus. Olen lõpetanud 3-aastase kogemusliku transpersonaalse psühhoterapeudi ja hüpnoterapeudi väljaõppe Erakoolis Terviklik Mina. Lisaks olen õppinud Imago suhteterapeudiks. Pikaajaliste väljaõpete kõrval olen läbinud mitmeid praktilise psühholoogia kursusi (nt neurolingvistiline programmeerimine). Hetkel õpin perekonna konstellatsiooni.

Lisaks on mul sotsiaaltöö kõrgharidus. Olen sellel alal töötanud kolmteist aastat, tehes psühhosotsiaalset nõustamist riski- ja suheteprobleemidega peredele. Psühholoogina olen töötanud erapraksises pereterapeudina, individuaalse nõustajana, grupitööde ja koolituste väljatöötamisel ning läbiviimisel.

Minu isiklikule arengule on kaasa aidanud huvi erinevate psühholoogiateooriate ja maailmatunnetamise viiside vastu. Olen kogenud, et igas inimeses peitub rikkalik ja huvitav sisemaailm, mille uurimine on põnev protsess, mis aitab meil avastada oma ressursse ja uusi võimalusi nende väljendamiseks. Minu üheks eneseväljendamise viisiks on psühholoogiliste metafooride kirjutamine.