2001. aastal asutatud sihtasutus Viimsi Keskkooli Fondi eesmärk on rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine Viimsi Kooli õppe- ja kasvatustöö paremaks korraldamiseks.

Raha laekub fondi peamiselt Viimsi Kooli ruumide rentimisest. Samuti on võimalik koolist laenutada helitehnikat (koos pädeva helitehnikuga), kostüüme ning lisaks aulale ja klassiruumidele üürida näiteks ka laborit.

Fondi kogunenud rahalistest vahenditest toetatakse õpilasesinduse ja -ürituste korraldamist, sotsiaalprojekte, kirjastatakse haridusteemalisi trükiseid, koolis toimuvaid spordi- ja kultuuriüritusi ning õpilaste huvitegevust.

Olulisemad tegevused eelmisel õppeaastal

Tänu Viimsi Keskkooli Fondile ja lapsevanemate toetusele on 2011/2012 õppeaastal saanud toimuda näiteks erinevad teadusringid (Taibud, robootika, matemaatikaring Nupula); 1. klassi õpilaste rahvatantsuring, mitmed kunstiringid (Kunstisõbrad, 1. ja 2.-3. klassi õpilaste kunstiring), näiteringid, matkaring, laulustuudiod (ka Bändiruum), väikeste filosoofide ring, 4. klasside jalgrattakoolitus ning eelkooliring kooli tulevatele õpilastele.

Fond abistab õpilaste kogemuste saamist

Eelnevatel aastatel on õpilased fondi kaudu saanud osaleda näiteks Corki koorifestivalil Iirimaal (mudilaskoor), Rakvere punklaulupeol ning rahvusvahelisel koorifestivalil Prahas (noortekoor), rahvusvahelisel teatrifestivalil Birminghamis (põhikooli näitering) ning Soome-Eesti tantsupeol Tamperes (kooli tantsurühmad).

Samuti on fondi laekunud rahaliste vahenditega toetatud 10. klasside ettevalmistuslaagri toimumist Käsmus, keskkooli 30. aastapäeva korraldamist, kooliteatri etendusi "Lumekuninganna" ja "Grease" ning mitmeid õpilasesinduse korraldatud üritusi koolis (Moeaken, Eesti Pidu jne).

Ruumide rentimise abil muudetakse koolielu mitmekülgsemaks

Kõik firmad ja eraisikud, kes kooli ruume rendivad, aitavad seega kaasa kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoogustumisele ning võimaldavad toimuda projektidel, mis muidu mitte kunagi toimuda ei saaks. Aitäh kõigile neile, kes sellesse projekti oma panuse on andnud, ning loodame, et huvilisi, kes pärast õppetööd kooliruumides tegevust leiavad, tuleb aina juurde!

Fond ootab kõiki toetama kooli õpilaste mitmekülgset arengut läbi annetuste fondi või huviringide rahastamise. Lisainformatsioon ruumide rentimise ning fondi tegevuse kohta: margit.vosu@viimsi.edu. ee, tel 623 5143 (Margit Võsu, SA Viimsi Keskkooli Fondi juhatuse esimees).