Tänu oma teadmistele, töökusele ja suurele huvile valla arengu vastu, on ta olnud sisuliselt abivallavanem, kuigi ametinimetus seda ei kajastanud. Suur aitäh Sulle valla arengusse antud panuse eest!

Planeerimisnõuniku ametikoha täitmiseks korraldatud konkursile laekus 23 avaldust. Vestlusvooru järgselt valisime parimaks Paikuse vallas elava Kai Keel´e. Kuna töövaldkond on lai ja raske, siis Kai alustas tööd Maia-Liisa kõrval juba 28. novembrist. Värskel nõunikul on ehitusvaldkonna kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikoolist ja pikk töökogemus erasektoris planeeringute alal.

Paar nädalat tagasi helistati Pärnu Postimehest ja uuriti, mida me teeme maamaksuga ja mida teeb valla rahakotile elamualuse maamaksu kaotamine. Päris täpselt ei tea seda siiani, mida see rahakotile teha võib. Arvutuslikult 14 tuhat eurot plaanib riik sellest kompenseerida läbi üksikisiku tulumaksu suurendamise.

Rahakotti ei mõjutaks maamaksu kaotamine elamualuselt maalt üldse, kui vald tõstaks ülejäänud maamaksu maksimumini võimalikust. Tegelikkuses riik (loe: tänane valitsuskoalitsioon) seda sisuliselt taotlebki, sest neil valdadel, kes ei tõsta maamaksu koefitsenti maksimumini, jääb osa tänasest sissetulekust lihtsalt saamata. Tegemist on aga maamaksu näol suuruselt raha hulgaga, millega vallad hooldavad ja hoiavad korras teid ja muud avalikku ruumi. Maamaksu tõstmist arutas mitmel korral vallavalitsus ja volikogu komisjon, millede tulemusel 29. novembri volikogu otsustas maamaksu mitte tõsta, sest igasugustest hinnatõusudest on kõigil niigi raske.

Mõned aastad toiminud Liivi Lahe Kalanduskogu on alates detsembri algusest jätnud maha „suure jälje" Võiste sadamas. Nimelt väljastas vallavalitsus sadama kaile ja külmhoonele kasutusload. Tegemist on väga vajaliku ja suure arenguga sadamas. Kogu projekti juhtis ja vedas eest Argo Mengel. Võiste sadamas külmhoone varem puudus ning kai oli väga kehvas olukorras. Kuigi tööpõld sadama rekonstrueerimisel on veel suur, saavad sellegipoolest kuue meeskonna, ehk ligemale neljakümne pere meespooled merel sissetulekut püüdmas käia uuelt kailt.

Külmhoone olemasolu annab kaluritele võimaluse kohapel hoida kala pikemalt ja ei sunni neid kala vahendajatele müüma kõige madalama hinnaga. Kui siiani sisuliselt ei suutnud kalur ise kala hinda kujundada, siis edaspidi on väike võimalus selleks olemas. Lisaks tänuväärt tööle sadama aredamises on Argo Mengel ka aktiivne liige Tahkuranna valla volikogus ning juhib volikogu majandus- ja planeerimiskomisjoni.

Äsja valmisid ehitustööd suveaias ja Võiste laeteaia juures. Kui varasemalt oli päris suur osa lasteaia aiast puudu, siis tänaseks on kogu ala ümbritsetud võrkaiaga. Ehitustöid teostas kohalik ettevõte Rambert OÜ.

Suveaias olid ehitustööd mahukamad. Riigilt saadud toetuse eest rajasime juba suvel mustkattega parkla. Viimaste nädalate jooksul on kohalik ettevõte Fenser Holding OÜ ehitanud lavale laiendused ning paigaldanud välisvalgustuse. Kogu töö maht koos parklaga oli ligemale 25 tuhat eurot.

Uueks aastaks on mitmed plaanid tehtud, kuid mitmed tegevused sõltuvad aastavahetusel pangaarvele jäävast raha hulgast. Täna seda täpselt välja arvutada pole võimalik. Seetõttu järgmise aasta tegevustest saab kirjutada veebruari või märtsi Oma Lehes.

Head vana aasta lõppu!