Jääklassi teraskorpusega reisiparvlaev on ette nähtud aastaringseks ühenduse pidamiseks mandri ja Prangli saare vahel.

Tähtaeg märts 2014

Ehitatava laeva salongis on 42 ning avatud silla päikesetekil 32 kohta, laevapere on kolmeliikmeline.

Avatud peatekil on koht ühele kaheksa meetri pikkusele autole või kahele sõiduautole. Aluse maksimaalne pikkus on 24,6 meetrit ning laius 6 meetrit. Laev valmib 2014. aasta märtsiks.

Prangli reisiparvlaev tellitakse projekti "Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine" raames ja projekti rahastatakse 100% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist. "Laev on võimeline liikuma purustatud jääs ning läbima kuni 20 cm paksust silejääd. Laev on projekteeritud sellisena, et ta sobib ka ühenduse pidamiseks Aegna ja Naissaarega," ütles Reval Shipbuildingu tegevdirektor Sergei Netšajev.

Laeva ehitamine maksab 2,98 miljonit eurot ning ehitamist rahastab käendusega KredEx. "Meil on hea meel osaleda projektis, mis võimaldab Reval Shipbuildingul ehitada uue laeva ning toetada seeläbi ettevõtte kasvu," ütles Kred-Exi juht Andrus Treier.

Nimekonkurss

Vastavalt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadusele annab laevale nime laevaomanik, kelleks on Prangli uue laeva puhul majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Viimane on teinud Viimsi vallale ettepaneku korraldada nimekonkurss laevale nime leidmiseks. Lõppenud nädalal kuulutas vallavalitsus välja avaliku nimekonkursi uuele Prangli parvlaevale nime leidmiseks. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Samuti võib üks konkursil osaleja esitada mitu nimeettepanekut.

Pakutav nimi koos põhjendusega tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31.12.12.

Laekunud ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon esitab kolm enim hääli saanud laeva nime lõppotsuse tegemiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.