K.O.K.K ehk Kunstiliselt On Kõik Korrektne osales teist korda

Esimest korda võeti festivalist osa 2009. aastal, siis pälvis trupp preemia ühtehoidmise eest. Vahepeal on näitetrupp teinud koostööd Viimsi Rannarahva Muuseumiga ning igal jõulukuul on valminud spetsiaalne jõuluetendus, sel aastal talvenäidend "Olle ja Inga suusaretk". Etendusi mängitakse detsembri kahel esimesel nädalal Rannarahva Muuseumis.

Festivalil osalemiseks sai trupp inspiratsiooni Jüri Talveti luuletusest "Peegeldused", mis keerleb eksistentsialistliku küsimuse ümber - kuhu jätame oma peegeldused meie?

Võib ju tunduda, et põhikoolis õppivatele noortele ei lähe selline teema korda, kuid möödunud suvel näiteringi õpilastega laagris olles tekkis ühel õhtul just sel teemal ühe trupiliikmega pikk ja sisukas vestlus. "Töö luuletekstidega mõjub puhastavalt ning õpetab sõna rohkem väärtustama," ütleb näiteringi looja ja juhendaja Eva Kalbus.

Kuigi festival on mõeldud gümnaasiuminoortele ning trupp K.O.K.K koosneb enamuses põhikooli õpilastest, otsustati siiski osa võtta ning seda otsust ei pidanud kahetsema.

Eksperiment on juba kogenud tegija

Põhikooli osas on festivalist osa võetud kolm aastat järjest ning iga kord laureaaditiitel kaasa toodud. Etenduse pealkiri oli "Kas nii me olemegi?" ning laiemaks teemaks tarbimine. Raul Gross: "Näidendi prooviperiood liigutas mind. Räägitakse ju pidevalt sellest, et oleme tarbijad ja tarbitavad teiste poolt. Hakkasin mõistma, et ma ei soovi seda."

"Noortega pärast festivali analüüsides ja arutades tõid nad ise välja, et kui neid poleks juba põhikoolis luule mõtestamisele ja lugemisele suunatud, siis nad ei oleks praegusel tasemel," ütleb näitetrupi juhendaja Külli Täht.

Trupi liige Emil Orub pärjati näitlejapreemiaga, žürii liige luuletaja Leelo Tungal tunnustas luule mõistmise taset. Lavastus sai preemia ka leidliku ja mõtestatud teksti kompositsiooni eest.

Festival oli kõrgetasemeline, truppe oli kokku 25 ning kõiki hindas 9-liikmeline žürii.