Tootjad ja kolleegid hindavad tema kogemusi kuna ta on olnud paljude ettevõtete ja asutuste juhatuses ning tal on oma kindel klientuur. Tema arvamusega arvestatakse ja tihti küsivad ka kolleegid temalt nõu. Alar Lugu on aktiivne, koostööaldis ja abivalmis. Jekateriina Näälik Saarte Nõuandekeskusest iseloomustab Alar Lugu kui tarka ja sisukat inimest, kes enne mõtleb kui ütleb ning kellega on rõõm koostööd teha.

Parim nõuandekeskus 2012, milleks sai Saarte Nõuandekeskus MTÜ, on koostöövalmis ja aktiivne. Kuigi asuvad teistest keskustest eemal, võtavad nad alati mandril toimuvatest infopäevadest ja koolitustest osa ja ütlevad oma sõna sekka. Nende plussideks on kaasaegne koduleht ja
nõuandeteenistuse tööks sobivate ruumide ja tehnika olemasolu, mis võimaldab kohalikele tootjatele rohkelt infopäevi korraldada ja nõustamisteenust pakkuda.

Saarte Nõuandekeskus tegeleb vajadusel peale Saaremaa ka teiste lähedalasuvate piirkondadega. Neil on palju püsikliente, kes on harjunud head nõu saama. Saarte Nõuandekeskuse konsulendid teevad oma tööd südamega.